MODAL VERBS

Aşağıdaki kelimeler, eylemlerin önünde kullanılır. Bunlara yardımcı fiil denir.

Bu kelimelerden sonra eylemin yalın hali (ek almamış hali) kullanılır.

Örneğin: Speak, go, listen, do, ….

 

Will------- (-ecek) ----- Gelecekte yapılacak işleri anlatır.

Can------- (-ebilir) ---- Yetenek anlatır

May------- (-ebilir)----- Olasılık anlatır.

Might------- (-ebilir)------ Olasılık anlatır

Must------- (-meli) ------ zorunluluk anlatır.

Should------- (-meli) ------ tavsiye/öğüt anlatır.

 

 

Examples: (Örnekler)

listen….. Dinle

don’t listen ……. Dinleme.

I will listen….. dinleyeceğim.

I can listen….. dinleyebilirim.

I may listen….. dinleyebilirim.

I might listen….. dinleyebilirim.

I must listen….. dinlemeliyim.

I should listen….. dinlemeliyim.

 

Olumsuz yapmak için bu kelimelere “not” kelimesi eklenir. 

Will not = won’t

Cannot = can’t

May not = may not

Might not = mightn’t

Must not = mustn’t

Should not = shouldn’t

 

He will not write. ………….. O, yazmayacak.

He won’t write

 

He cannot write. ………….. O, yazamaz. (beceri)

He can’t write

 

He may not write. ………….. O, yazamayabilir.  (olasılık)

He may not wirte

 

He might not write. ………….. O, yazamayabilir. (olasılık)

He mightn’t write,

 

He must not write. ………….. O, yazmamalı. (zorunlu)

He mustn’t write

 

He should not write. ………….. O, yazmamalı. (tavsiye)

He shouldn’t write

 

Soru yapmak için bu kelimeler ÖZNENİN önüne konur. 

Will you go? …… Gidecek misin?

Can you go? …… Gidebilir misin?

May you go? …… Gidebilir misin?

Might you go? …… Gidebilir misin?

Must you go? …… Gitmeli misin?

Should you go? …… Gitmeli misin?