ADJECTIVES (Sıfatlar)

İsimleri nitelemek iin kullanılan kelimelerdir.

Adjective

 

Meaning

Example

Good

İyi

School is good.

Bad

Kt

Ticaret M.L. is not a bad school.

Poor

Yoksul

He is a poor person.

Rich

Varlıklı

Sakıp Sabancı was very rich.

Weak

Zayıf

Wood is weak.

Strong

Gl

Iron is strong.

İmportant

nemli

English is important.

Unimportant

nemsiz

It is unimportant.

Difficult

Zor

Maths is a difficult lesson.

Easy

Kolay

English is an easy lessson.

İnteresting

İlgin

The film was very interesting.

Boring

Sıkıcı

It was a boring day.

Exciting

Heyecan Verici

The action movies are exciting.

Scaring

Korkutucu

Horror films are scaring.

Dangerous

Tehlikeli

Motor sports are dangerous.

Realistic

Gereki

It is realistic.

Thin

İnce

The paper is thin.

Slow

Yavaş

Turtles are slow.

Fast

Hızlı

Cheetah is a fast animal

Quiet

Sessiz

Be quiet, please.

Lazy

Tembel

They are not lazy.

 

COMPARISON

(Kıyaslama/Karşılaştırma)

1-    Comparative forms of adjectives ( sıfatın sonuna -er eki yada nne more konması)

2-    Superlative forms of adjectives (sıfatın sonuna -est eki yada nne the most konması)

3-    As . As / Not so .. as (boşluğa sıfatın yalın hali konması)

1- Comparative forms of adjectives

İki şeyi birbiriyle kıyaslamak iin kullanılır.

Tek heceli sıfatların sonuna -er eki eklenir. daha ok anlamı verir.

ok heceli sıfatların nne more kelimesi eklenir. daha ok anlamı verir.

Bir sıfata sadece bunlardan sadece birisi eklenir. İkisi aynı anda eklenmez.

Bazı sıfatlar ise dzensizdir. Bu kurallara uymazlar. Dzensiz sıfatların oldukların gibi ezberlenmeleri gerekir.

Sıfatlardan sonra Than kelimesi de kullanılır. Trke -den anlamına gelir.

Regular Adjectives (Dzenli sıfatlar)

Adjective

 

Meaning

 

Comparative form

 

Meaning

Hot

Sıcak

 

Hotter

Daha sıcak

Poor

Yoksul

 

Poorer

Daha yoksul

Rich

Varlıklı

 

Richer

Daha varlıklı

Weak

Zayıf

 

Weaker

Daha zayıf

Strong

Gl

 

Stronger

Daha Gl

Easy

Kolay

 

Easier

Daha Kolay

İmportant

nemli

 

More important

Daha nemli

Unimportant

nemsiz

 

More unimportant

Daha nemsiz

Difficult

Zor

 

More difficult

Daha Zor

İnteresting

İlgin

 

More İnteresting

Daha İlgin

Boring

Sıkıcı

 

More Boring

Daha Sıkıcı

Exciting

Heyecan Verici

 

More Exciting

Daha Heyecan Verici

Scaring

Korkutucu

 

More Scaring

Daha Korkutucu

Dangerous

Tehlikeli

 

More Dangerous

Daha Tehlikeli

 

Irregular Adjectives (Dzensiz sıfatlar)

Adjective

 

Meaning

 

Comparative form

 

Meaning

Good

İyi

 

Better

Daha İyi

Bad

Kt

 

Worse

Daha Kt

Far

Uzak

 

Farther/Further

Daha uzak

Much

ok

 

More

Daha ok

llittle

Az

 

Less

Daha az

 

Examples: rnekler

a)

Ali is 15 years old.

Ayşe is 14 years old.

Ali is older.. than Ayşe. (Ali, Ayşeden daha yaşlıdır/byktr.)

Ayşe is younger... than Ali. (Ayşe, Aliden daha gentir./kktr.)

 

b)

Mercedes is 100.000 TL

Renault is 50.000 TL

Mercedes is more expensive than Renault. (Mersedes, Renaulttan daha pahalıdır.)

Renault is cheaper than Mercedes. (Reanult, Mersedesten daha ucuzdur.)

 

2- Superlative forms of adjectives

 

Bir şeyi, bir gruba kıyaslamak iin kullanılır.

Tek heceli sıfatların sonuna -est eki eklenir. en ok anlamı verir.

ok heceli sıfatların nne the most kelimesi eklenir. en ok anlamı verir.

Bir sıfata sadece bunlardan sadece birisi eklenir. İkisi aynı anda eklenmez.

Bazı sıfatlar ise dzensizdir. Bu kurallara uymazlar. Dzensiz sıfatların oldukların gibi ezberlenmeleri gerekir.

Sıfatlardan sonra of all kelimesi de kullanılır. Trke hepsinin iinde/hepsinden anlamına gelir.

 

Regular Adjectives (Dzenli sıfatlar)

Adjective

 

Meaning

 

Superlative form

 

Meaning

Hot

Sıcak

 

Hottest

En sıcak

Poor

Yoksul

 

Poorest

En yoksul

Rich

Varlıklı

 

Richest

En varlıklı

Weak

Zayıf

 

Weakest

En zayıf

Strong

Gl

 

Strongest

En Gl

Easy

Kolay

 

Easiest

En Kolay

İmportant

nemli

 

The most important

En nemli

Unimportant

nemsiz

 

The most unimportant

En nemsiz

Difficult

Zor

 

The most difficult

En Zor

İnteresting

İlgin

 

The most İnteresting

En İlgin

Boring

Sıkıcı

 

The most Boring

En Sıkıcı

Exciting

Heyecan Verici

 

The most Exciting

En Heyecan Verici

Scaring

Korkutucu

 

The most Scaring

En Korkutucu

Dangerous

Tehlikeli

 

The most Dangerous

En Tehlikeli

 

 

Irregular Adjectives (Dzensiz sıfatlar)

Adjective

 

Meaning

 

Superlative form

 

Meaning

Good

İyi

 

The Best

En İyi

Bad

Kt

 

The Worst

En Kt

Far

Uzak

 

The Farthest/Furthest

En uzak

Much

ok

 

The Most

En ok

llittle

Az

 

The Least

En Az

 

 

 

Examples: rnekler

a)

Ali is 15 years old.

Ayşe is 14 years old.

Veli is 13 years old.

 

Veli is the youngest of all. (Veli, hepsinin iinde en gentir./kktr.)

Ali is the oldest of all. (Ali, hepsinin iinde en yaşlıdır./byktr.)

 

b)

Mercedes is 100.000 TL

Renault is 50.000 TL

Toyota is 65.000 TL

 

Mercedes is the most expensive of all . (Mercedes, hepsinin iinde en pahalıdır.)

Renault is the cheapest of all. (Reanult, hepsinin iinde en ucuzdur.)

 

3- As .. as (onun kadar..)

Not so .. as (onun kadar değil)

 

İki şeyi kıyaslamak iin kullanılır.

Sıfatlara ek konmaz .

 

Examples.

1- Kayseri is beautiful. Konya is beautiful, too.

Kayseri is as beautiful as Konya (is). (Kayseri, Konya kadar gzeldir.)

 

2- Ankara is big. İstanbul is bigger.

Ankara is not so big as İstanbul (is). (Ankara, İstanbul kadar byk değildir.)

 

3- Is Adana as cold as Kars? (Adana, Kars kadar soğuk mudur?)

Yes, it is. / No, it is not.

 

4- Cheetahs are as fast as Lions? (italar, arslanlar kadar hızlıdır.)