By Mr.D.Saydam

DAILY ACTIVITIES = DAILY ROUTINES = GÜNLÜK EYLEMLER

English

Turkish

Examples

Wake up at 7:00

Saat 7:00 de uyan.

I usually wake up at 7:00.

Get up at 7:10

Saat 7:10 da kalk

She sometimes gets up at 7:10.

Wash your hands

Ellerini yıka

 

Wash your face

Yüzünü yıka

 

Make tea

Çay Yap

 

Have Breakfast

Kahvaltı yap.

 

Eat Breakfast

Kahvaltı yap.

 

Wear school uniform

Okul üniforması giy

 

Put on shoes

Ayakkabıları giy

 

Get dressed for school

Okul için giyin

 

Leave home at 8:00

Saat 8:00 de evden ayrıl.

 

Get on the bus

Otobüse bin.

 

Go to school

Okula git

 

Get off the bus

Otobüsten in.

 

Arrive at school at 8:30

8:30 da okula var.

 

Start the lesson

derse başla.

 

Study English

İngilizce çalış.

 

Have lunch at school

Okulda öğle yemeği ye.

 

Eat lunch at school

Okulda öğle yemeği ye.

 

Go home

Eve git.

 

Have a shower

Duş al.

 

Have a bath

Banyo yap.

 

Have dinner

Akşam yemeği ye.

 

Eat dinner

Akşam yemeği ye.

 

Watch Tv

TV izle

 

Help your family

Ailene yardım et

 

Listen to the music

Müzik dinle

 

Play computer game

bilgisayar oyunu oyna

 

Do homework

Ödev yap

 

Go to bed

yat

 

 

IMPERATIVES -  Emirler

Listen = dinle.                        Don’t listen =  dinleme

Go  = git.                                Don’t go   = gitme

 

PRESENT SIMPLE TENSE – GENİŞ ZAMAN

I listen to the music everyday.                         Ben, her gün müzik dinlerim.

I don’t listen to the pop muzik everyday.     Ben, hergün Pop müzik dinlemem.

She listens to the pop music.                           O, Pop müzik dinler.

She doesn’t listen to the classical music.         O, klasik müzik dinlemez.

 

Buradaki örnekler, “listen” eylemi ile yapılmıştır. Siz, diğer eylemleri kullanarak cümle yapabilirsiniz.

I, You, We, They, The students, the people, the cats vb öznelerde eylemin yalın hali (listen)

He, she, It, Ali, Ayşe, a cat, a man, a girl, a boy… vb öznelerde eylemin -es almış hali (listens)

Kullanılır.

Bu cümle yapısı, her zaman yapılan işleri anlatır.

 

 

ADVERBS OF FREQUENCY (Sıklık anlatan zarflar)

English

Turkish

 

Always

Daima, her zaman

 

Generally

Genellikle

 

Usually

Genellikle

 

Often

Sıklıkla

 

Sometimes

Bazen

 

Seldom

Ara sıra

 

Rarely

Nadiren

 

Never

Hiç, Asla (olumlu cümlede kullanılır, anlamı olumsuzdur)

never=not

Ever

Hiç (sadece sorularda kullanılır)

 

 

Bu kelimeler, (sıklık zarfları) eylemlerden(yüklemden) önce kullanılır.

I usually go to school at 8:00.

I never go to school at 8:00.

He sometimes plays football.

They sometimes play computer game.

 

Have you ever been to Paris?  Hiç pariste bulundun mu?

I have never been to Paris?  Hiç pariste bulunmadım.