FUTURE TENSE-( WILL)

(GELECEK ZAMAN)

 

Structure  ... Cümle Yapısı

Will …V (eylemin yalın hali) ile anlatılır. –ECEK anlamı taşır.

Shall …V (eylemin yalın hali) ile anlatılır. –ECEK anlamı taşır.

 

Functions ... Kullanıldığı yerler

Gelecekte yapılacak işler bu cümle yapısı ile anlatılır.

Konuşma anında karar verilen işler, hayaller, tahminler bu cümle yapısı ile anlatılır.

Hem tekil hem de çoğul öznelerde “will” kelimesi kullanılır ve “-ecek” anlamı taşır.

 

Examples … Örnekler

 

Positive—Olumlu

İşi yapacak varlık/kişi (özne) cümle başında söylenir, Sonra, “will” yardımcı fiili kullanılır. Sonra da fiilin yalın hali (ek almamış hali) kullanılır.

I will wake up at 7:00                           Ben, saat 7:00 de uyanacağım.

She will get up at 7:10 tomorrow            O, yarın, saat 7:10 da kalkacak.

They  will wash their hands.                   Onlar, ellerini yıkayacaklar.

Ali will make tea                                  Ali, çay yapacak

He  will wash his face                           O, kendi yüzünü yıkayacak

We will have Breakfast next week           Biz, gelecek hafta, kahvaltı yapacağız.

Not: “will” kelimesi tüm cümlelerde “’ll” şeklinde kısaltılabilir.  We will go = We’ll go

Negative-- Olumsuz

Olumsuz yapmak için “will” kelimesine “not” kelimesi eklenir. Yapılmayacak işleri anlatır..

I will not eat breakfast                         Kahvaltı yapmayacağım.

You will not wear school uniform             Okul üniformanızı giymeyeceksiniz.

Not: “will not” kelimeleri “won’t” şeklinde kısaltılabilir. 

We will not go = We won’t go  = gitmeyeceğiz.

Question-- Soru

Soru yapmak için “will” kelimesi öznenin (işi yapan kişinin) önüne konur.

Will you eat breakfast?                Kahvaltı yapacak mısın? /mısınız?

Will they  wear school uniform?      Okul üniformalarını giyecekler mi?

Will she  go to school?                          O, okula gidecek mi?

Yes, she will./ No, she will not.

When will you go?    Ne zaman gidecek siniz?------ tomorrow.