Prepared by Davut Saydam

OBLIGATION                       ZORUNLULUK

 

HAVETO/HAS TO    -MEK ZORUNDA

Yapmak zorunda olduğumuz yada yapmak zorunda olmadığımız işleri anlatmak için kullanılır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have to           Verb (eylemin yalın hali)

Has to             Verb (eylemin yalın hali)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Don’t have to             Verb (eylemin yalın hali)                       -mek zorunda değil

Doesn’t have to          Verb (eylemin yalın hali)                      -mek zorunda değil

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I          have to

You      have to           

We       have to

They    have to

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She      has to

He       has to

It         has to

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examples

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Positive          : Olumlu

I have to help my family          Aileme yardım etmek zorundayım.

She  has to help her family       O, kendi ailesine yardım etmek zorunda.

 

Negative         : Olumsuz

They don’t have to go.                       Onlar, gitmek zorunda değiller.

She doesn’t have to go.                      O, gitmek zorunda değil.

 

Question         : Soru

Do you have to write?                         Sen, yazmak zorunda mısın?

            Yes, I do./ No, I don’t.

 

Does she have to read?                      O, okumak zorunda mı?

            Yes, she does./ No, she doesn’t.

 

 

MUST             -MELİ-

Yapmak zorunda olduğumuz yada yapmak zorunda olmadığımız işleri anlatmak için kullanılır. Özellikle, kendimizle ilgili görevlerimizi anlatmak için kullanılır. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do                   Yap

Must do          Yap-malı

Mustn’t do      Yap-mamalı.

“Must”            kelimesinden sonra eylemin yalın hali (ek almamış hali) kullanılır. Tüm özneler (işi yapan kişi yada varlıklar) için tekil yada çoğul farketmez, hepsinde MUST yardımcı fiili kullanılır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I          must

You      must

We       must

They    must

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She      must

He       must

It         must

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examples

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Positive          : Olumlu

I must do the laundry              Çamaşırları yıkamalıyım.

She  must do the laundry         O, çamaşırları yıkamalı.

 

Negative         : Olumsuz

They mustn’t go.                     Onlar, gitmemeliler.

She mustn’t go.                      O, gitmemeli.

 

Question         : Soru

Must you write?                       Sen, yazmalı mısın?

            Yes, I must./ No, I mustn’t.

 

Must she read?            O, okumalı mı?

            Yes, she must./ No, she mustn’t.

 

 

 

 

NEED             -GEREKLİ/GEREKİR-

Needn’t, gerek yok, zorunda değil anlamında gereksizlik bildirir. Yasaklama belirtmez.

 

Positive          : Olumlu

I need to go.                          Gitmem gerekiyor./gitmeye ihtiyacım var.

They need to listen.               Onların dinlemeleri gerekir/Dinlemeye ihtiyaçları var.

She needs to study.               Onun çalışması gerekir/Çalışmaya ihtiyacı var.

 

Negative         : Olumsuz

Needn’t , gerek yok, zorunda değil anlamında gereksizlik bildirir. Yasaklama belirtmez.

You needn’t lend me any money. I have enough.  Bana para vermene gerek yok. Yeterince var.

You needn’t pay the money now. You can give it later.    Şimdi parayı ödemene gerek yok. Sonra verebilirsin.

She needn’t come to my office.        Ofisime gelmesine gerek yok

I needn’t take an umbrella. It isn’t raining.     Şemsiye almama gerek yok. Yağmur yağmuyor.

 

Question         : Soru

Do they need to listen           Dinlemeleri gerekir mi/Dinlemeye ihtiyaçları var mı?

            Yes, they do./   No, they don’t.

 

Does he need to study?         Onun çalışması gerekir mi?/Çalışmaya ihtiyacı var mı?

            Yes, she does./  No, she doesn’t.

 

 

BE FORBIDDEN TO                            YASAK

Bir eylemin yasak olup, olmadığını anlatır. Eylemin yalın hali kullanılır.

Şimdiki zamanda “BE” Kelimesi yerine “am, is, are” kelimelerinden birisi kullanılır.

Geçmiş zamanda ise “BE” Kelimesi yerine “was, were” kelimelerinden birisi kullanılır.

 

Positive          : Olumlu

It is forbidden to park here                Buraya park yapılması yasaktır.

Negative         : Olumsuz

It is not forbidden to park here          Buraya park yapılması yasak değildir.

Question         : Soru

Is It forbidden to park here                Buraya park yapılması yasak mı?

            Yes, it is           / No, it is not.

 

BE ALLOWED TO                 İZİN VERİLİR

Bir eyleme izin verilip, verilmediğini anlatır. Eylemin yalın hali kullanılır.

Şimdiki zamanda “BE” Kelimesi yerine “am, is, are” kelimelerinden birisi kullanılır.

Geçmiş zamanda ise “BE” Kelimesi yerine “was, were” kelimelerinden birisi kullanılır.

Positive          : Olumlu

m allowed to go.                  Gitmeme izin var./ İzin verilir.

You are allowed to go.           Sizin gitmenize izin var./ İzin verilir.

She  is allowed to go.             Onun gitmesine izin var./ İzin verilir.

Negative         : Olumsuz

m not allowed to park here.             Buraya park etmeme izin yok. /izin verilmez/verilmiyor..

You are not allowed to listen to the music. .   Müzik dinlemenize izin yok izin verilmez/verilmiyor..

She  is not allowed to make noise.     Onun gürültü yapmasına izin yok./izin verilmez/verilmiyor.

Question         : Soru

Are they  allowed to swim in the pool?           Havuzda yüzmelerine izin var mı?

            Yes, they are.   / No, they are not.

Is she allowed to swim in the river?                Onun, havuzda yüzmelerine izin var mı?

            Yes, she is        / No, she is not.