SHOULD HAVE DONE†††††††††††††††† Yapmalıydı/ Yapması gerekirdi.

††††††††††††††††††††††††††††††††††† V3

 

 

SHOULDNíT HAVE DONE †††††††† Yapmamalıydı/ Yapmaması gerekirdi.

††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† V3

 

GeÁmişte yapılmış yada yapılmamış bir iş ile ilgili pişmanlığı anlatır.

 

 

V1†††††††††††††††††† V2†††††††††††††††††† V3

study†††††††††††††† studied††††††††††† studied

shout†††††††††††††† shouted†††††††††† shouted

listen†††††††††††††† listened†††††††††† listened

leave††††††††††††††† left††††††††††††††††† left

go††††††††††††††††††† went††††††††††††††† gone

do††††††††††††††††††† did††††††††††††††††† done

make†††††††††††††† made†††††††††††††† made

speak†††††††††††††† spoke††††††††††††† spoken

sleep††††††††††††††† slept††††††††††††††† slept

write††††††††††††††† wrote††††††††††††† written

wear††††††††††††††† wore††††††††††††††† worn

 

 

1- I didnít study.†††††††††††††††††††††††††††††† «alışmadım.†††††††††††††††††††††††††

 

I should have studied†††††††††† «alışmalıydım. / «alışmam gerekirdi.

 

 

2- You went .†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sen gittin.

 

You shouldnít have gone.††† Gitmemeliydin. / Gitmemen gerekirdi.