TELLING THE TIME

(Zamanın, Saatin Sφylenmesi)

What time ….?             Saat Kat/Kaηta?

- What time is it?

- What is the time?

- Do you have the time?

Saat Kaη?  Yukarıdaki όη cόmle ile de sorulabilir.

 

O’clock = saat

An Hour = Bir saat = 60 minutes =60 Dakika

Minute = dakika

Second = saniye

A quarter = Ηeğrek Saat = 15 minutes = 15 dakika

Half = Yarım Saat = 30 minutes= 30 dakika

To = … Var, …. O yφne doğru gidiyor

Past = … Geηiyor

a.m. = in the morning ( 00:00-12:00 arası)

p.m. = in the afternoon ( 12:00-24:00 arası)

 

Examples: (to, past)

Time                Classical                                 Modern

01:15 ---ΰ It is (a) quarter past one a.m.         it is one-fifteen a.m.

13:15 ---ΰ It is (a) quarter past one p.m.         it is one-fifteen p.m.

03:45 ---ΰ It is (a) quarter to four a.m.            …………………………………

15:45 ---ΰ It is (a) quarter to four p.m.                        …………………………………

04:30 ---ΰ It is half past four a.m.                   …………………………………

16:30 ---ΰ It is half past four p.m.                   …………………………………

09:00 ---ΰ It is nine o’clock a.m.                      …………………………………

21:00 ---ΰ It is nine o’clock p.m.                      …………………………………

 

Examples: (a.m./p.m.)

01:00 ---ΰ It is one o’clock  a.m.

                                         in the morning

13:00 ---ΰ It is one o’clock  p.m.

                                           in the afternoon

Not: φğleden sonraki saatlerden 12 rakamı ηıkarılır geriye kalan sφylenir. Sonra “p.m.” eklenir.