FUTURE CONTINUOUS TENSE-( will be doing  = yapıyor olacak)

(GELECEKTE SÜREKLİLİK İFADE EDEN CÜMLELER)

 

Structure  ... Cümle Yapısı

İşi yapacak kişi “özne” cümlenin başında söylenir.

Sonra “will be” söylenir.

Sonra da eylemin “ing” eki almış hali söylenir.      (speaking, sleeping, doing, …)

Tüm öznelerde (tekil ve çoğul) “will be” kelimesi kullanılır ve “olacak” anlamı taşır.

 

 

I will be sleeping at 10:00 tomorrow.

Yarın, saat 10:00 da uyuyor olacağım. (uyumakta olacağım)

 

Ancak,

I will sleep at 10:00 tomorrow.

Yarın, saat 10:00 da uyuyacağım. Anlamı taşır. Aradaki farka dikkat edelim.

 

Functions ... Kullanıldığı yerler

Bir işin gelecekte bir zamanda yapılmakta/yapılıyor olacağını anlatmak için kullanılır.

 

Examples … Örnekler

 

Positive—Olumlu (+)

I will be sleeping at 10:00                     Ben, saat 10:00 de uyuyor olacağım.

She will be making tea at 7:00.              O, saat 7:00 de çay yapıyor olacak.

They  will be going to school at 8:00.      Onlar, saat 8 de okula gidiyor olacaklar.

Not: “will” kelimesi “ll” şeklinde kısaltılabilir.  We will be going = We’ll be going

 

Negative—Olumsuz (-)

Olumsuz yapmak için “will” kelimesine “not” kelimesi eklenir. Yapılmayacak işleri anlatır..

I will not be sleeping at:10:00                Saat 10 da uyuyor olmayacağız.

He will not be playing football at 11:00.    O, saat 11 de futbol oynuyor olmayacak.

 

Not: “will not” kelimeleri “won’t” şeklinde kısaltılabilir. 

We will not be going = We won’t be going  = gidiyor olmayacağız.

 

Question—Soru  (?)

Soru yapmak için “will” kelimesi öznenin (işi yapan kişinin) önüne konur.

Will you be having breakfast at 7:00? …Siz, saat 7 de, Kahvaltı yapıyor olacak mısın/mısınız?

--- Yes, I will.  / No, I will not (won’t).

Will they be sleeping at 5:00?                 Onlar, saat 5 te uyuyor olacaklar mı?

--- Yes, they will.  / No, they will not (won’t).