Prepared by Mr.Davut Saydam

 

FUTURE PLANS                (Be going to)

 

(GELECEK İLE İLGİLİ PLANLAR)

 

Structure  ... Cümle Yapısı

 

İşi yapacak kişi cümlenin başında söylenir.  (I, You, We, They, He, She, It, Ali, Ayşe …)

 

am

is         going to …V (eylemin yalın hali) ile anlatılır. –ECEK/-ACAK anlamı taşır.

Are

 

Burada “Be” kelimesi “am, is, are” şeklinde kullanılır.

 

Functions ... Kullanıldığı yerler

 

1-   Gelecekte yapılacak, konuşma anından önce planlanmış işler bu cümle yapısı ile anlatılır.

m going to visit a museum.  (Bir müzeyi ziyaret edeceğim.)

 

2-   Elimizdeki kanıtlar, gelecekte bir işin olacağını gösteriyorsa, gelecekteki olay, bu cümle yapısı ile anlatılır.

It is cloudy. It is going to rain.   (Hava bulutlu. Yağmur yağacak.)

 

Positive Sentences (Olumlu Cümleler)

 

Be a famous musician                                    Ünlü bir müzisyen ol-

I’m going to be famous musician.              Ben, ünlü bir müzisyen olacağım.

 

Be a successful soccer player                   Başarılı bir futbol oyuncusu ol-

He is going to be a successful soccer player.  O, başarılı bir futbol oyuncusu olacak.

 

Give concert all over the world.                Dünyanın her yerinde konser ver-

She is going to give concert all over the world..  O, Dünyanın her yerinde konser verecek.

 

Get a driver’s license.                   Bir sürücü belgesi al-

They are going to get a driver’s license.     Onlar, bir sürücü belgesi alacaklar.

 

Work at a part-time job.               Kısmi zamanlı çalış--

We  are going to work at a part-time job.  Biz, kısmi zamanlı bir işte çalışacağız.

 

Save money to buy a car.             Bir araba satın almak için para biriktir-

You are going to save money to buy a car.   Siz, bir araba satın almak için para biriktireceksiniz.

 

Negative Sentences (Olumsuz Cümleler)

“am, is, are” kelimelerinden sonra “not” kelimesi eklenir.

Eylemin yapılmayacağını ifade eder.

 

I’m not going to be famous musician.                  Ben, ünlü bir müzisyen olmayacağım.

He is going to be a successful soccer player.         O, başarılı bir futbol oyuncusu olmayacak.

We  are not going to work.                               Biz, çalışmayacağız.

They are not going to listen to the music.             Onlar, müzik dinlemeyecekler?

 

Question Sentences (Soru Cümleleri)

“am, is, are” kelimeleri, öznenin önüne konur.

Eylemin yapılıp, yapılmayacağını sorar.

 

Am I going to be famous musician?                    Ben, ünlü bir müzisyen olacak mıyım?

         Yes, you are/ No, you are not.

Is he going to be a successful soccer player?        O, başarılı bir futbol oyuncusu olacak mı?

         Yes, he is. / No, he is not.

Is  he going to play football?   O, futbol oynayacak mı?

Yes, He is. / No, he is not.

Are you going to work?                                    Siz, çalışacak mısınız?

         Yes, we are. / No, we aren’t.