Davut Saydam, Teacher of English

 

GET USED TO    + Ving

                            + Noun

 

 

 

Sentence Structure: (Cümle Yapısı)                                                                                                                                                      

        Olumlu Cümle:          Özne + yardımcı fiil + get used to + Ving/Noun

        Soru Cümlesi :           yardımcı fiil + Özne + get used to + Ving/Noun

        Olumsuz Cümlesi :     Özne + yardımcı fiil + get used to + Ving/Noun

 

Ving: Eylemin "-ing" eki almış halidir. İsimleşmiş fiildir.  (Örneğin: "speaking: konuşmak/konuşma..." )

Noun: Varlıklara ad olan kelimelerdir. Soyut yada somut olabilir. (Örneğin:  School : okul, beauty : güzellik,  love: sevgi)

V1: Eylemin, hiç bir ek almamış halidir. Yalın halidir. (Örneğin. listen: dinle, stop: dur, go :git, ..)

 

                        "Get used to" yapısında, Ving (Speaking, Going, Dancing) kullanılır.

                                                            Ving yoksa, sadece isim (noun) kullanılabilir. (School, Kayseri, ...)

                                                            Ancak, V1 kullanılmaz.

 

Aşağıda, "get" fiilinin çeşitli zamanlara çekim şekli verilmiştir.

 Tenses

get

 Present Continuous Form

 am, is, are, getting

 Past Continuous Form

 was were getting

 Present Form

 get, gets

 Past Form

 got

 Present Perfect Form

 have got, has got

 Past Perfect Form

 had got

 Future Form

 will get

 Future Form

 is going to get, are going to get

 Future Form

 shall get

 Can

 can get

 May

 may get

 Might

 might get

 Must

 must get

 Should

 should get

 Ought to

 ought to get

 Could

 could get

 Would

 would get

 Could

 could get

 

Functions (Kullanım Yerleri)                                                                                                                                                                 

    Bir şeye, yere, duruma yada eylemi yapmaya alışma sureci içinde olduğumuzu anlatmak için kullanılır.

    "get" fiilini hangi zaman kalıbına çekimlersek, o zamanda alışma sürecini/alışmakta olduğumuzu anlatırız.

 

Şu anda bir şeye alışmakta olduğumuzu anlatırken,  "am, is, are getting used to" kullanırız.

        I'm getting used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışıyorum.)

        Are you getting used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışıyor musun?)

        I'm not getting used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışımıyorum?)

 

Gelecekte bir şeye alışacağımızı anlatırken,  "will get used to" kullanırız.

        I will get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışacağım.)

        Will you get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışacak mısın?)

        I will not get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışmayacağım)

 

Çeşitli zamanlarda, alışma sürecini anlatırken, "get" fiili, istenilen zamana çekimlenir.

        I will get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışacağım.)

        I can get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışabilirim.)

        I may get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışabilirim.)

        I might get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışabilirim.)

        I should get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışmalıyım.)

        I ought to get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışmalıyım.)      

        I must get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışmalıyım.)

        I have to get used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışmak zorundayım.)

        I got used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alıştım.)

        I have got used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alıştım.)

        I had got used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışmıştım.)

        I was getting used to living in Kayseri. (Kayseri'de yaşamaya alışıyordum.)

        I was getting used to Kayseri. (Kayseri'ye alışıyordum.) (cümlede eylem yerine, bir (noun) isim de kullanılabilir.)

        I got used to Kayseri. (Kayseri'ye alıştım.)

        I will get used to Kayseri. (Kayseri'ye alışacağım.)

Dikkat edilirse, cümlede sadece "get" fiilinin çekimi ve yardımcı fiil değişmektedir.

Cümlenin diğer kısımları aynen kalmaktadır.

    Soru yapılırken, cümledeki "ilk yardımcı fiil" cümle başına alınır, diğer kelimeler yerlerinde kalır,

    Olumsuz yapılırken ise, "ilk yardımcı fiile", "not" eki eklenir.

    Bu kural tüm yardımcı fiiller için geçerlidir.

                She can get used to swimming.

                Can she get used to swimming?

                She can't get used to swimming.