Davut Saydam, Teacher of English

 

 

PASSIVE VOICE

(Edilgen Cümle Yapısı)

 

 

 

  İşi yapan kişi belli değilse, yada, önemli değilse,

    o zaman, aktif (etken) cümle yapısı yerine, edilgen cümle yapısı kullanılarak, eylem anlatılır.

        I can speak English.  (Ben İngilizce konuşabilirim.)

            cümlesinde, işi yapan kişi, "I", cümlenin başındadır. daha sonra yardımcı fiil "can", daha sonra da eylem "speak" gelmiştir.

            Bu tür dizilişe sahip cümlelere , active (etken) cümle denir.

            Bu cümlede eylemin nesnesi "English" kelimesidir.

            Cümlede nesneyi bulmak için, eyleme, "neyi, kimi" sorularını sorarız. Bu sorulara verilen cevap olarak verilen kelime "nesne"dir.

            Nesne; "insan, eşya, hayvan, vb. her şey" olabilir.

I can speak English.  (Ben İngilizce konuşabilirim.)

       What can you speak? (Neyi konuşabilirsin?) ..... cevap ...." English"... O zaman, bu cümlenin nesnesi "English" kelimesidir.

Başka bir örneği inceleyelim.

    --I can swim in the pool.  (Ben, havuzda yüzebilirim.)

    What can you swim?  (Neyi yüzebilirsin?) ..... bu sorunun cevabı, cümlede yoktur. Bu nedenle, bu cümlenin nesnesi yoktur.

    Where can you swim? (Nerede yüzebilirsin?) ... bu sorunun cevabı, "in the pool" (havuzda) kelimesidir, bu bir nesne değildir. yer zarfıdır.

    -- I can clean the pool.   (Havuzu temizleyebilirim.)

    What can you clean? (Neyi temizleyebilirsin?) .... bu sorunun cevabı..."the pool"...(havuzu)... olacaktır. Burada nesne "the pool" kelimesidir.)

    -- I can see Ali?   (Ali'yi görebiliyorum.)

    Who can you see?   (Kimi görebiliyorsun?) .... bu sorunun cevabı "Ali"dir.... O halde, bu cümlenin nesnesi "Ali" dir.

 

Nesnenin bulunması, neden bu kadar önemlidir???                                                             

Çünkü, passive voice (edilgen cümle) çatısını kurabilmek için, "nesne"nin cümle başına getirilmesi gerekir.

Passive voice (edilgen Çatı) nın iki temel cümle yapısı vardır.

1. Simple Tenses (Basit Zamanlar) ın edilgen çatısı,  (Nesne + be + V3)

2. Continuous Tenses (Sürekli Zamanlar) ın edilgen çatısı (Nesne + be + being + V3)

    Nesne cümlenin başına konur, sonra

    Hangi Zamanın edilgen çatısı yapılacaksa, "be" fiili, o zamana çekimlenir,

    sonra da eylemin üçüncü hali (past participle) hali kullanılır.

    O halde, edilgen çatıyı oluşturmak için, "be" fiilinin hallerini ve fiillerin üçüncü hallerinin bilinmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda, "be" fiilinin çeşitli zamanlara çekimlenmiş halleri verilmiştir.

 Tenses

 (Zamanlar)

Be

(zamanlara göre halleri)

 Present Form

 am, is, are

 Past Form

 was, were

 Present Perfect Form

 have been, has been

 Past Perfect Form

 had been

 Future Form

 will be

 Future Form

 is going to be, are going to be

 Future Form

 shall be

 Can

 can be

 May

 may be

 Might

 might be

 Must

 must be

 Should

 should be

 Ought to

 ought to be

 Could

 could be

 Would

 would be

 Could

 could be

 

 Active Sentences (Simple Tenses)

 

 Passive Voice (Simple Tenses)

 Nesne + be + V3

 

  She paints the room every year.

 The room is painted every year (by her) 

  She painted the room last year.

 The room was painted last year (by her)

  She has painted the room.

 The room has been painted (by her)

  She had painted the room.

 The room had been painted (by her)

  She will paint the room tomorrow.

 The room will be painted tomorrow (by her)

  She must paint the room tomorrow.

 The room must be painted tomorrow (by her)

  She should paint the room.

 The room should be painted (by her)

  She ought to paint the room.

 The room ought to be painted (by her)

  She can paint the room.

 The room can be painted (by her)

  She may paint the room.

 The room may be painted (by her)

  She might paint the room.

 The room might be painted (by her)

  She could paint the room.

 The room could be painted (by her)

  She would paint the room.

 The room would be painted (by her)

 

 

 

 

 Active Sentences (Continuous Tenses)

  Özne + be + Ving

 

 Passive Voice (Continuous Tenses)

 Nesne + be + being + V3

 

  She is painting the room every year.

 The room is being painted every year (by her) 

  She was painting the room last year.

 The room was being painted last year (by her)

  She has been painting the room.

 The room has been being painted (by her)

  She had been painting the room.

 The room had been being painted (by her)

  She will be painting the room tomorrow.

 The room will be being painted tomorrow (by her)

  She must be painting the room tomorrow.

 The room must be being painted tomorrow (by her)

  She should be painting the room.

 The room should be being painted (by her)

  She ought to be painting the room.

 The room ought to be being painted (by her)

  She can be painting the room.

 The room can be being painted (by her)

  She may be painting the room.

 The room may be being painted (by her)

  She might be painting the room.

 The room might be being painted (by her)

  She could be painting the room.

 The room could be being painted (by her)

  She would be painting the room.

 The room would be being painted (by her)

 

 

Yukarıdaki tabloya dikkat edilirse, basit zamanların edilgen çatısında, (nesne + be + ving)  kullanıldığı halde,

 Sürekli zamanlarda, cümleye, "being" kelimesi ilave edilmektedir. Tek fark budur. "Being" kelimesi ile, "be" kelimesi birbirlerinden

ayrıdır. Birbirlerinin yerine geçmezler.    

 

1. Simple Tenses (Basit Zamanlar) ın edilgen çatısı,      Nesne + be + V3             

1. Active    :  They can clean the pool. (Onlar havuzu temizleyebilirler.)

   Passive  :  The pool can be cleaned.  (Havuz temizlenebilir.)    

   Passive  :  The pool can be cleaned by them.  (Havuz, onlar tarafından, temizlenebilir.)    

 

2. Active    :  They will clean the pool. (Onlar havuzu temizleyecekler.)

   Passive  :  The pool will be cleaned.  (Havuz temizlenecek.)    

 

3. Active    :  They must clean the pool. (Onlar havuzu temizlemelidirler.)

   Passive  :  The pool will be cleaned.  (Havuz temizlenmelidir.)    

 

4. Active    :  They clean the pool. (Onlar havuzu temizlerler.)

   Passive  :  The pool is cleaned.  (Havuz temizlenir.)    

 

5. Active    :  They cleaned the pool. (Onlar havuzu temizlediler.)

   Passive  :  The pool was cleaned.  (Havuz temizlendi.)    

 

6. Active    :  They have cleaned the pool. (Onlar havuzu temizlediler.)

   Passive  :  The pool has been cleaned.  (Havuz temizlendi.)    

 

7. Active    :  They had cleaned the pool. (Onlar havuzu temizlemişlerdi.)

   Passive  :  The pool had been cleaned.  (Havuz temizlenmişti.)    

 

8. Active    :  They had cleaned the pool. (Onlar havuzu temizlemişlerdi.)

   Passive  :  The pool had been cleaned.  (Havuz temizlenmişti.)    

 

2. Continuous Tenses (Sürekli Zamanlar) ın edilgen çatısı,   Nesne + be + being + V3   

1. Active    :  They can be cleaning  the pool. (Onlar havuzu temizliyor olabilirler.)

   Passive  :  The pool can be being cleaned.  (Havuz temizleniyor olabilir.)    

   Passive  :  The pool can be being cleaned by them.  (Havuz, onlar tarafından, temizleniyor olabilir.)    

 

2. Active    :  They will be cleaning the pool. (Onlar havuzu temizleyor olacaklar.)

   Passive  :  The pool will be being cleaned.  (Havuz temizleniyor olacak.)    

 

3. Active    :  They must be cleaning the pool. (Onlar havuzu temizliyor olmalılar.)

   Passive  :  The pool will be being cleaned.  (Havuz temizleniyor olmalı.)    

 

4. Active    :  They are cleaning the pool. (Onlar havuzu temizliyorlar.)

   Passive  :  The pool is being cleaned.  (Havuz temizleniyor.)    

 

5. Active    :  They were cleaning the pool. (Onlar havuzu temizliyorlardı.)

   Passive  :  The pool was being cleaned.  (Havuz temizleniyordu.)    

 

6. Active    :  They have been cleaning the pool. (Onlar havuzu temizlemektedirler.)

   Passive  :  The pool has been being cleaned.  (Havuz temizlenmektedir.)    

 

7. Active    :  They had been cleaning the pool. (Onlar havuzu temizlemekteydiler.)

   Passive  :  The pool had been being cleaned.  (Havuz temizlenmekteydi.)    

 

8. Active    :  They had cleaned the pool. (Onlar havuzu temizlemişlerdi.)

   Passive  :  The pool had been cleaned.  (Havuz temizlenmişti.)    

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa (Main Page)=>