Davut Saydam, Teacher of English  

 

 

 

 

Contents (İçindekiler)                       

bullet

 Turkish States (Türk Devletleri)

bullet

 Greetings (Selamlaşma)

bullet

 My Family  (Benim Ailem)

bullet

 Numbers and Date (Sayılar ve Tarih)

bullet

 Days-Months (Günler-Aylar)

bullet

 Nouns (İsimler, Tekil-Çoğul)

bullet

 Giving Directions  (Yer Tarifleri)

bullet

 Subject Pronouns (Özne Zamirleri)

bullet

 Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

bullet

 Possessive Adjectives and Pronouns (Sahiplik Sıfatları ve Zamirleri)

bullet

 This/These (Bu/Bunlar)

bullet

 That/Those  (Şu/Şunlar)

bullet

 Have got/ has got  (Var)

bullet

 There is/ There are (Var)

bullet

 Prepositions of place (Yer Edatları)

bullet

 Ability (Can)   (Yetenek)

bullet

 Permission (Can)  (İzin)

bullet

 Request (Can)  (Rica)

bullet

 Possibility (Can)  (Olasılık)

bullet

 Tenses  (Zamanlar-özet)

bullet

 Present Simple Tense (Geniş Zaman)

bullet

 Past Simple Tense (Di'li Geçmiş zaman)

bullet

 Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş zaman)

bullet

 Past Perfect Tense (Mıştı- Geçmiş zaman)

bullet

 Present Continuous Tense (Şimdiki zaman)

bullet

 Past Continuous Tense (Şimdiki z. hikayesi)

bullet

 Used To  (Geçmiş Alışkanlıklar)

bullet

 Be Used To  (Alışkın Olunan Şeyler)

bullet

 Get Used To  (Alışma Durumu)

bullet

 Direct Speech (Düz Anlatım)

bullet

 Indirect (Reported) Speech (Dolaylı  Anlatım)

bullet

 Passive Voice  (Edilgen Çatı)

bullet

 Causative (Ettirgen Çatı)

bullet

 If-Clauses (Şart Cümlecikleri)

bullet

 Wish-Clauses (Dilek/İstek Cümlecikleri)

bullet

 Cause and Affect (Sebep-Sonuç)

bullet

 Irregular Verbs  (Düzensiz Filler)

 

Faydalı linkler

bullet

www.kayseri.gov.tr

bullet

www.zargan.com (sözlük)

bullet

www.merriam-webster.com (sözlük)

Yeni çalışmalar tamamlandıkça ilave edilecektir. 

 

Yorumlarınız, dilek ve temennileriniz için saydam2001tr@yahoo.com  adresine mail gönderebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

İngilizce'yi Nasıl Öğrenebiliriz?                                                     

a) Kelime bilgimizi artıracak çalışmalar yapmalıyız.

b) Cümle yapılarını öğrenmeliyiz.

c) İngilizce pratik yapmaya çalışmalıyız.

 

a) Kelime Öğrenmek için;

1-Kelime öğrenmek için, ihtiyacımız olan şey nedir?

İlk önce kolay kullanımlı bir sözlük almalıyız ve bu sözlüğü her zaman yanımızda bulundurmalıyız. Bir de seviyemize uygun okuma kitapları yada parçaları

2-İlk önce hangi kelimeleri öğrenmeliyiz? 

Günlük hayatta her zaman en sık ihtiyaç duyduğumuz kelimelerden başlamalıyız.  (Giysiler, ev eşyaları, akrabalıklar, bazı eylemler/fiiller, sıfatlar vb.)

Örneğin, ben (I), sen (you), anne (mother), food(yiyecek), ev (house), gel (come), git (go), araba (car), iyi(good), güzel (beautiful)... vb.

Bu kelimelerin yanı sıra, düzensiz fiil listesinde yer alan fiilleri öğrenmeliyiz. Çünkü, bu fiiller, günlük hayatta en sık kullanılan fiillerdir. Her gün iki üç tanesini ezberlemek suretiyle, bir kaç ay içinde, tüm fiilleri öğrenebiliriz.

3- Kelimeleri nasıl çalışmalıyız?

Birçok yöntem vardır, burada birkaç tanesini vermeye çalışalım. Herkesin en iyi öğrenebildiği yöntem, en iyisidir. Kişiden kişiye değişir.

(a) Bir kelimenin, hem İngilizce'sini, hem de Türkçe'sini, bir kağıt yada defter sayfası üzerine tekrar-tekrar yazabiliriz. Örneğin her kelimeyi on defa yazabiliriz. Kaç defa yazacağımız kişiye göre değişir. Öğrendiğimize kanaat getirdiğimiz zaman yada kelimeyi artık ezberledikten sonra, bu yazma işlemini bırakırız. Ancak, öğrendiklerimizi unutmamak için, iki üç günde bir, bu kelimeleri hatırlayıcı çalışmalar yapmamız gerekir.

(b) Düzgün kesilmiş küçük bir kağıt parçasının (3cm x 3cm), bir yüzüne kelimenin Türkçe'sini diğer yüzüne İngilizce'sini yazıp, bu kağıtları bir poşete koyup, içinden rasgele birisini alıp, Türkçe yüzü denk gelmişse, kelimenin İngilizce'sini tahmin etmeye çalışabilir, yada İngilizce'si gelmişse, Türkçe'sini tahmin etmeye çalışabiliriz.  Bu kağıdı torbaya atıp, yeni bir kağıt çekebiliriz... Bu şekilde torbaya yeni öğrendiğiniz kelimeleri ilave ederek, zaman buldukça çalışabiliriz.       

(c) Bir parçayı okuyup, kelimenin anlamını parça üzerine kısaca yazarak, okumaya devam edip, parçanın anlamını çözmeye çalışabiliriz.. Parça okuyarak kelime öğrenirken, her kelimeyi tek tek sözlüğe bakmamız gerekmez. Bazı kelimelerin anlamlarını, cümlenin akışına ve parçanın konusuna bakarak, tahmin etmeye çalışmalıyız. Bu tür tahminlerden sonra, sadece kontrol için sözlüğe bakmamız daha iyi olur.

Kelime öğrenmenin daha bir çok çeşitli yöntemi vardır. Bunlardan en sağlıklı ve akılda kalıcı olanı, kendi seviyemize uygun bir okuma parçası okumak suretiyle, parça içindeki kelimeleri öğrenmektir.

Birde, İngilizce ders kitabının işlenen sayfalarda, öğrencilerin anlamını bilmediği hiçbir kelime kalmamalıdır.  Her öğrenci, işlenen sayfadaki tüm kelimeleri sözlükten bakıp öğrenmelidir. Aksi halde, konular ilerledikçe, bilinmeyen kelimelerin sayısı o kadar artar ki, öğrenci artık dersten usanacak hale gelebilir. Günü gününe çalışmak, azar-azar öğrenmek, hem kolay hem de öğrenciyi usandırmayan bir yöntemdir.

Bunun öğrenciler ödevlerini zamanında yapmalı, yapamadıkları kısımları not alıp, öğretmenlerine sormalıdırlar.

 

b) Cümle yapılarını öğrenmek için,

Cümle yapısını öğrenmek için, kendimize iki soru sormalıyız.

1. Cümle kuruluşu nasıldır? yardımcı fiili nedir? fiilin hangi hali kullanılır?

2. Bu cümle kalıbı nerelerde kullanılır? ne anlama gelir?

 

Örnek-1:

Örnek olarak  "Present Continuous Tense" (Şimdiki zaman) olsun.

 

He is speaking         (O, konuşuyor.)

They are speaking.  (Onlar, konuşuyorlar.)

I am speaking.          (Ben, konuşuyorum.)

 

Soru-1 : Bu cümle yapısında yardımcı fiil nedir?  

            Cevap-1:  "am, is, are" dır.

Soru-2 : Fiilin hangi hali kullanılır?

             Cevap-2: (-ing) eklenmiş hali kullanılır. 

Soru-3 : Bu cümle kalıbı neyi anlatır?  Hangi durumlarda kullanılır? 

             Cevap-3: Bu (am, is, are + Ving) yapısına sahip cümleler, "konuşma anında yapılmakta işleri anlatmak için kullanılırlar."

 

Örnek-2:

Örnek olarak "Present Simple Tense" olsun.

He does speak  = He speaks.      (not: "does" cümleden çıkınca, fiile "-es" eklenir.)

They do speak.  = They Speak.   ( "do" cümleden çıkınca, fiil yine yalın halde kalır.)

I do speak. = I speak.

 

He does speak  = He speaks.   ( O konuşur.) 

They do speak.  = They Speak. (Onlar, konuşurlar.)

I do speak. = I speak.                  (Ben, konuşurum.)

 

Soru-1 : Bu cümle yapısında yardımcı fiil nedir?  

             Cevap-1:  "do, does" dır.

Soru-2 : Fiilin hangi hali kullanılır?

             Cevap-2: Fiilin yalın hali (birinci hali, V1) kullanılır. 

Soru-3 : Bu cümle kalıbı neyi anlatır?  Hangi durumlarda kullanılır? 

             Cevap-3: Bu (do, does + V1) yapısına sahip cümleler, "her zaman yapılan işleri anlatmak için kullanılırlar."

 

Gerekli kelimeleri, cümle yapılarını ve kullanım yerlerini öğrendikten sonra, artık pratik yapma zamanı gelmiştir.

 

c) İngilizce pratik yapmak için;

Sınıfta, öğretmenler ile ve kendi arkadaşlarımız ile İngilizce konuşmaya çalışmalıyız. Hatalı cümle kurmaktan korkmayınız. Bildiğiniz kelimeleri kullanarak, yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşmanızın bile faydası olacaktır. Arkadaşlarınız ile, her fırsatta İngilizce konuşmaya çalışınız. Unutmayınız ki, Türkçe konuşarak İngilizce Öğrenilemez. İngilizce, İngilizce konuşularak öğrenilir.

   İngilizce öğrenmek isteyenlere başarılar dilerim.

 

                                                Davut Saydam

                                                İngilizce Öğretmeni