Davut Saydam, Teacher of English

Can + V1      (........-ebilir)

 

Functions (Kullanıldığı yerler)                                                                                               

 -- (Ability) Beceri ve yetenek anlatmak için, (şimdi ve her zaman, yada gelecek için)

 -- (Permission) İzin isterken (şimdi, her zaman, yada gelecek için).

 -- (Resquest) Rica ve isteklerde bulunmak için. (şimdi, her zaman, yada gelecek için)

 -- (Possibility) Olasılık anlatmak için.  (şimdi, her zaman, yada gelecek için)

 

Sentence Structure (Cümle yapısı)                                                                                     

Olumlu cümle

Olumsuz cümle

Soru cümlesi

  

 S + can + V1.

 S + can + not + V1.

 Can + S + V1 ?

      -Yes, S + can.

     - No, S + can't.

Burada :   (S) : Subject : Özne : İşi yapan varlık/kişidir.

                 (V1) : Verb : Eylem/Fiilin yalın halidir. Eylemin hiç ek almamış halidir.

 Cümle kuruluşunda, yardımcı fiil olarak (can) kullanılır, yardımcı fiilden sonra fiillin yalın V1 (present) hali kullanılır. 

Yardımcı fiil "can", tüm (soru, olumlu, olumsuz) cümlelerde bulunur.  Özne ister tekil şahıs, isterse çoğul şahıs olsun, fark etmez, tüm özneler için "can + V1" kullanılır.

  She can swim.    (O, yüzebilir.)

  She cannot swim.    (O, yüzemez.)

  Can she swim?    (O, yüzebilir mi?)

 I, You, We, They, Ali & Ayşe

  I can swim.

  Ben, yüzebilirim.

  I cannot swim.

  Ben, yüzemem.

  Can I swim ?

  Ben, yüzebilir miyim?

 --- Yes, I can./ No, I can't.

  Evet, öyle. / Hayır, öyle değil.

 He, She, It, Ali, Ayşe, The Cat, ...

  She can swim.

  O, yüzebilir.

  She cannot swim.

  O, yüzemez.

  Can she  swim?

  O, yüzebilir mi?

   ---- Yes, she can. / No, she can't.

  Evet, öyle. / Hayır, öyle değil.

 

Time Expressions (Zaman ifadeleri)                                                                                         

  "Can V1" bir "tense" (zaman) değildir. Sadece, şimdi, geniş zaman ve gelecek zamana ait, "yetenek", "izin", "rica", "olasılık" anlatmak için kullanılan bir cümle yapısıdır. Dolayısıyla, aşağıdaki zaman ifadeleri ile birlikte kullanılabilirler.  Ancak, aşağıda verilen zaman ifadeleri ile sınırlı değildir. Zaman ifadeleri, genellikle cümlenin en sonuna yerleştirilirler.

Now (Şimdi)

 

  Now

 şimdi

  At the moment

 şimdi

  Right now

 tam şu anda

Present (Şimdi ve Her Zaman)

 

  Everyday

 her gün

  Every week

 her hafta

  Once a day

 günde bir kez

  Twice a day

 günde iki kez

  Three times a day

 günde üç kez

  On Sundays

 pazar günleri

  Every Sunday

 her pazar

  Every month

 her ay

Future (Gelecek)

 

  Tomorrow

 yarın

  Next month

 gelecek ay

  Next week

 gelecek hafta

  In two days

 iki gün içinde

 ......... etc.

 .......... ve saire.

 

Examples (Örnekler)                                                                                                     

 

Ability (Yetenek, beceri anlatmak için kullanım)

  1. She can play the guitar.     (O, gitar çalabilir.)

  2. She can't drive a car.   (O, araba süremez.)

  3. Can she ride a bike?    (O, bisiklet sürebilir mi?)

      Bu şekilde istenen yetenek ve beceri sorularına aşağıdaki gibi cevap verilebilir.

      Yes, she can. (Evet, öyle.)

      No, she can't.  (Hayır, öyle değil.)

 

Permission (İzin istemek için kullanımı)

  1. Can we go out?     (Biz, dışatı çıkabilir miyiz?)

  2. Can I speak in Turkish?   (Türkçe konuşabilir miyim?

      Bu şekilde istenen izinlere aşağıdaki gibi cevap verilebilir.

      -Yes, sure.         (Evet, elbette.)

      -Yes, of course.   (Evet, tabiki.)

      -Yes, you can.       (Evet, yapabilirsin.)

      -No, I'm sorry.     (Hayır, üzgünüm.)

      -I'm afraid you can't.  (Üzgünüm, olmaz.)

 

Request (Rica ve istek için kullanımı)

  1. Can you open the door, please?     (Lütfen, kapıyı açabilir misiniz?)

  2. Can you help me?     (Bana, yardım edebilir misiniz?

      Bu şekilde rica ve isteklere aşağıdaki gibi cevap verilebilir.

      -Yes, sure.         (Evet, elbette.)

      -Yes, of course.   (Evet, tabiki.)

      -Yes, you can.       (Evet, yapabilirsin.)

      -No, I'm sorry.     (Hayır, üzgünüm.)

      -I'm afraid you can't.  (Üzgünüm, olmaz.)

 

Possibility (Olasılık ve tahmin için kullanımı)

  1. He can come here at 5:00 o'clock.   (O, buraya saat beşte gelebilir.)

  2. They can win the cup.    (Onlar, kupayı kazanabilirler.)

  3. Do you think they can win?   (Sizce, kazanabilirler mi?)

        - Yes, I do. / No, I don't.

         - Yes, I think they can. / NO, I don't think they can.  (Evet, sanırım öyle, / Öyle olacağını sanmam)

  4. Where is Batuhan? (Batuhan nerede?)

     - He can be in the classroom.  (Sınıfta olabilir.)

  5. How old is she?  ( O, kaç yaşında?)

      Bu şekilde olasılık ve tahmin sorularına aşağıdaki gibi cevap verilebilir.

      - I don't know. She can be 14 years old. (Bilmiyorum. O, 14 yaşında olabilir.)

      - I think she can be 14 years old. (Bence, 14 yaşında olabilir.)

   

 

 

 

 

 

Ana Sayfa (Main Page) =>