Davut Saydam, Teacher of English  

 

 

 

 

Contents (İçindekiler)                       

·         Turkish States (Türk Devletleri)

·         Greetings (Selamlaşma)

·         Questions Words (Soru Kelimeleri)

·         Daily Activities (Günlük Eylemler)

·         Subject Pronouns (Özne Zamirleri)

·         Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

·         Possessive Adjectives (Sahiplik Sıfatları

·         Possessive Pronouns (Sahiplik Zamirleri)

·         This/These (Bu/Bunlar)

·         That/Those  (Şu/Şunlar)

·         Countries, Languages (Ülkeler, Diller)

·         Colors Colours (Renkler)

·         My Family  (Benim Ailem)

·         Numbers and Date (Sayılar ve Tarih)

·         Days-Months (Günler-Aylar)

·         Telling the time  (Saatin Söylenişi)

·         Nouns (İsimler, Tekil-Çoğul)

·         Adjective Comparison (Sıfatlar, Karşılaştırma)

·         Prepositions of place (Yer Edatları)

·         Giving Directions  (Yer Tarifleri)

·         Ability (Can)   (Yetenek)

·         Permission (Can)  (İzin)

·         Request (Can)  (Rica)

·         Possibility (Can)  (Olasılık)

·         Modal Verbs

·         Obligations (Zorunluluklar)

·         Certainty (Eminlik, Tahmin)

·         Tenses  (Zamanlar-özet)

·         Present Tenses (Geniş/Şimdiki Zaman- Özet)

·         Past Tenses (Geçmiş Zaman- Özet)

·         Present Simple Tense (Geniş Zaman)

·         Past Simple Tense (Di'li Geçmiş zaman)

·         Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş z.)

·         Past Perfect Tense (Mıştı- Geçmiş zaman)

·         Present Continuous Tense (Şimdiki z.)

·         Past Continuous Tense (Şimdiki z. hikaye)

·         Used To  (Geçmiş Alışkanlıklar)

·         Be Used To  (Alışkın Olunan Şeyler)

·         Get Used To  (Alışma Durumu)

·         Should have done  (Yapmalıydı)

·         Future Tense- Will (Gelecek Zaman)

·         Future Continuous T. (Gelecek Zamanda S.)

·         Future Tense-Be going to (Gelecek Zaman)

·         Suggestions-Offers (Öneri ve Teklifler)

·         Would like (to)

·         Passive Voice  (Edilgen Çatı)

·         Causative (Ettirgen Çatı)

·         If-Clauses (Şart Cümlecikleri)

·         Wish-Clauses (Dilek/İstek Cümlecikleri)

·         Relative Clauses (Sıfat Cümlecikleri)

·         Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri)

·         Cause and Affect (Sebep-Sonuç)

·         Direct Speech (Düz Anlatım)

·         Indirect (Reported) Speech (Dolaylı  Anlatım)

·         The suffix (-s/-es/-ies/-ves ekleme kuralı)

·         The suffix (-d/-ed/-ied ekleme kuralı)

·         Irregular Verbs  (Düzensiz Filler)[ds1] 

 

Yeni çalışmalar tamamlandıkça ilave edilecektir. 

 

Yorumlarınız, dilek ve temennileriniz için davutsaydam@yahoo.com  adresine mail gönderebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

İngilizce'yi Nasıl Öğrenebiliriz?                                                     

a) Kelime bilgimizi artıracak çalışmalar yapmalıyız.

b) Cümle yapılarını öğrenmeliyiz.

c) Telaffuz (kelimelerin söylenişini) çalışmalıyız.

d) İngilizce pratik yapmaya çalışmalıyız.

 

a) Kelime Öğrenmek için;

1-Kelime öğrenmek için, ihtiyacımız olan şey nedir?

İlk önce kolay kullanımlı bir sözlük almalıyız ve bu sözlüğü her zaman yanımızda bulundurmalıyız. Cep telefonumuz varsa, sözlük uygulamasını kullanabiliriz.

2-İlk önce hangi kelimeleri öğrenmeliyiz

Günlük hayatta yada mesleğimiz gereğince en çok ihtiyaç duyduğumuz kelimelerden başlamalıyız

Zamirler: ben (I), sen (you),...

Akrabalıklar :  anne (mother),  baba (father), ...

Yiyecek/İçecekler  : Ekmek (bread), su (water), süt (milk), ....

Yer adları : Ev (house), okul (school),

Araç/gereçler/mobilya : Sandalye (chair), masa (table),...

Sıfatlar/zarflar : iyi(good), güzel (beautiful), güzelce (beautifully)...

Edatlar : -de/da (at), -den (from), -e (to), üzerinde (on), içinde (in),...

Eylemler : Git (go), dur (stop), Al (take), Ver (give), ...

Bu kelimelerin yanı sıra, mesleğiniz gereğince ihtiyaç duyduğunuz kelimeleri öncelikli olarak öğrenebilirsiniz.

Eylem(fiiler) çok önemlidir. Özellikle, Düzensiz Fiil listesinde yer alan fiilleri öğrenmeliyiz. Çünkü, bu fiiller, günlük hayatta en sık kullanılan fiillerdir. Her gün iki üç tanesini ezberlemek suretiyle, bir kaç ay içinde, tüm fiilleri öğrenebiliriz.

3- Kelimeleri nasıl çalışmalıyız?

Birçok yöntem vardır, burada birkaç tanesini vermeye çalışalım. Herkesin en iyi öğrenebildiği yöntem, en iyisidir. Kişiden kişiye değişir.

(a) Bir kelimenin, hem İngilizce'sini, hem de Türkçe'sini, bir kağıt yada defter sayfası üzerine tekrar-tekrar yazabiliriz. Örneğin her kelimeyi on defa yazabiliriz. Kaç defa yazacağımız kişiye göre değişir. Öğrendiğimize kanaat getirdiğimiz zaman yada kelimeyi artık ezberledikten sonra, bu yazma işlemini bırakırız. Ancak, öğrendiklerimizi unutmamak için, iki üç günde bir, bu kelimeleri hatırlayıcı çalışmalar yapmamız gerekir.

(b) Düzgün kesilmiş küçük bir kağıt parçasının (3cm x 3cm), bir yüzüne kelimenin Türkçe'sini diğer yüzüne İngilizce'sini yazıp, bu kağıtları bir poşete koyup, içinden rasgele birisini alıp, Türkçe yüzü denk gelmişse, kelimenin İngilizce'sini tahmin etmeye çalışabilir, yada İngilizce'si gelmişse, Türkçe'sini tahmin etmeye çalışabiliriz.  Bu kağıdı torbaya atıp, yeni bir kağıt çekebiliriz... Bu şekilde torbaya yeni öğrendiğiniz kelimeleri ilave ederek, zaman buldukça çalışabiliriz.       

(c) Bir parçayı okuyup, kelimenin anlamını parça üzerine kısaca yazarak, okumaya devam edip, parçanın anlamını çözmeye çalışabiliriz.. Parça okuyarak kelime öğrenirken, her kelimeyi tek tek sözlüğe bakmamız gerekmez. Bazı kelimelerin anlamlarını, cümlenin akışına ve parçanın konusuna bakarak, tahmin etmeye çalışmalıyız. Bu tür tahminlerden sonra, sadece kontrol için sözlüğe bakmamız daha iyi olur.

Kelime öğrenmenin daha bir çok çeşitli yöntemi vardır. Bunlardan en sağlıklı ve akılda kalıcı olanı, kendi seviyemize uygun bir okuma parçası okumak suretiyle, parça içindeki kelimeleri öğrenmektir.

Kelimeleri, cümle içinde kulllanırsanız, öğrenme kalıcı hale gelir. İlk defa öğrendiğiniz bir kelime ile ortalama 20 saniye meşgul olursanız, kalıcı hafızanıza geçebilir. daha sonra üç gün sonra bir tekrar, bir hafta sonra bir tekrar, bir ay sonra bir tekrar, artık, öğrenmeyi kalıcı hale getirebilir.

İngilizce ders kitabının işlenen sayfalarda, öğrencilerin anlamını bilmediği hiçbir kelime kalmamalıdır.  Her öğrenci, işlenen sayfadaki tüm kelimeleri sözlükten bakıp öğrenmelidir. Aksi halde, konular ilerledikçe, bilinmeyen kelimelerin sayısı o kadar artar ki, öğrenci artık dersten usanacak hale gelebilir. Günü gününe çalışmak, azar-azar öğrenmek, hem kolay hem de öğrenciyi usandırmayan bir yöntemdir.

Bunun öğrenciler ödevlerini zamanında yapmalı, yapamadıkları kısımları not alıp, öğretmenlerine sormalıdırlar.

 

b) Cümle yapılarını öğrenmek için,

Cümle yapısını öğrenmek için, kendimize iki soru sormalıyız.

1. Cümle kuruluşu nasıldır? yardımcı fiili nedir? fiilin hangi hali kullanılır?

2. Bu cümle kalıbı nerelerde kullanılır? ne anlama gelir?

 

Örnek-1:

Örnek olarak  "Present Continuous Tense" (Şimdiki zaman) olsun.

 

He is speaking         (O, konuşuyor.)

They are speaking.  (Onlar, konuşuyorlar.)

I am speaking.          (Ben, konuşuyorum.)

 

Soru-1 : Bu cümle yapısında yardımcı fiil nedir?  

            Cevap-1:  "am, is, are" dır.

Soru-2 : Fiilin hangi hali kullanılır?

             Cevap-2: (-ing) eklenmiş hali kullanılır

Soru-3 : Bu cümle kalıbı neyi anlatırHangi durumlarda kullanılır

             Cevap-3: Bu (am, is, are + Ving) yapısına sahip cümleler, "konuşma anında yapılmakta işleri anlatmak için kullanılırlar."

 

Örnek-2:

Örnek olarak "Present Simple Tense" olsun.

He does speak  = He speaks.      (not: "does" cümleden çıkınca, fiile "-es" eklenir.)

They do speak.  = They Speak.   ( "do" cümleden çıkınca, fiil yine yalın halde kalır.)

I do speak. = I speak.

 

He does speak  = He speaks.   ( O konuşur.) 

They do speak.  = They Speak. (Onlar, konuşurlar.)

I do speak. = I speak.                  (Ben, konuşurum.)

 

Soru-1 : Bu cümle yapısında yardımcı fiil nedir?  

             Cevap-1:  "do, does" dır.

Soru-2 : Fiilin hangi hali kullanılır?

             Cevap-2: Fiilin yalın hali (birinci hali, V1) kullanılır

Soru-3 : Bu cümle kalıbı neyi anlatırHangi durumlarda kullanılır

             Cevap-3: Bu (do, does + V1) yapısına sahip cümleler, "her zaman yapılan işleri anlatmak için kullanılırlar."

 

Gerekli kelimeleri, cümle yapılarını ve kullanım yerlerini öğrendikten sonra, artık pratik yapma zamanı gelmiştir.

c) Telaffuz (kelimelerin söylenişi)ni çalışmak için;

Youtube gibi sosyal medya kanallarında, "English Learning Stories", yada " Learning English Through Stories" başlıkları altında, yayınlanan bir çok sesli ve görüntülü/alt yazılı hikaye bulabilirsiniz. Seviyenize uygun olanlardan (Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...) başlamak suretiyle, ikaye dinleyebilirsiniz.

Özellikle, ekranda hikaye metni yazılı olanları, dinlemeliyiz. Dinleme yaparken, aynı anda ekrandaki hikayenin İngilizce yazılarını gözleriniz ile takip ederseniz, hem kelimenin okunuşunu, hem de kelimenin yazılışı hafızanıza yerleşir.

Bu şekilde hikaye dinlediğinizde, ilk önce, anlamaya çalışmayın. Sadece, kelime yazılış ve kelimenin söyleniş şekline takip edin. Arasıra, dinlemeyi durdurun ve kendiniz okumaya çalışın. Sonra, kendi okuyuşunuz ile ses kaydını karşılaştırın, ses kaydına benzer şekilde okuyana kadar tekrar edin. Bu şekilde bir çalışma, telaffunuzu mükemmelleştirir.

Telaffuz konusunda çalışmanızı tamamladıktan sonra, kelime ve parça anlamı üzerinde çalışabilirsiniz.

d) İngilizce pratik yapmak için;

Sınıfta, kendi arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ile İngilizce konuşmaya çalışmalıyız. Hatalı cümle kurmaktan korkmayınız. Bildiğiniz kelimeleri kullanarak, yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşmanızın bile faydası olacaktır. Arkadaşlarınız ile, her fırsatta İngilizce konuşmaya çalışınız. Unutmayınız ki, Türkçe konuşarak İngilizce Öğrenilemez. İngilizce, İngilizce konuşularak öğrenilir.

   İngilizce öğrenmek isteyenlere başarılar dilerim.

 

                                                Davut Saydam

                                                İngilizce Öğretmeni

 

 

 

 

 

 


 [ds1]