Davut Saydam, Teacher of English

Causatives .... (Ettirgen Cümle yapıları...)


  Bu cümle yapıları;

    1- Have Something Done (Sadece iş söylenir.)

    2- Have Somebody Do Something   (İşin kime yaptırıldığı da söylenir.)

   şeklinde iki grupta incelenebilir..

 

Have Something Done  (Bir iş yaptırmak)                                                                          

  Bu tür cümle yapılarında;

 1- İşi yaptıran, 2- yaptırma eylemi, 3-Yaptırılan iş, 4-İşten Etkilenen Nesne vardır.

 İşin kime yaptırıldığı belirtilmez.

  İşi yaptırma eylemi olarak: "have", "get", "make" kelimelerinden birisi kullanılabilir.

 Examples                                                                                                                                   

 1-  I will have my house painted.       (Evimi boyattıracağım.)

     a)  Burada işi yaptıran   (I)  Ben

      b) Yaptırma eylemi        (have)  gelecek zamana çekimlenmiş   (istediğiniz zamana çekimleyebilirsiniz.)

      c) Nesne                        (my house)  işten etkilenen nesne

      d) Yaptırılan iş               (painted)    boyama eyleminin V3 hali kullanılmıştır. (her zaman V3 kullanılır.)

 2- She will have her house painted.    ( O, evini boyatacak.)

 3- She had her house painted.            ( O, evini boyattı.)

 4- She must have her house painted.    ( O, evini boyatmalı.)

 5- She can have her house painted.    ( O, evini boyatabilir.)

 6- She is having her house painted.    ( O, evini boyatıyor.)

 Bu şekilde tüm zamanlara çekimlenebilir. Bu cümlelerde, "have" yerine "get" yada "make" kullanılabilir. Anlam çok az değişir.

 

Have Somebody Do Something  (Birisine bir iş yaptırmak)                                               

  Bu tür cümle yapılarında;

 1- İşi yaptıran, 2- yaptırma eylemi, 3-İş Yaptırılan kişi, 4-Yaptırılan İş, 5-İşten Etkilenen Nesne vardır.

 İşi yaptırma eylemi olarak: "have", "get", "make" kelimelerinden birisi kullanılabilir. Başka uygun kelimeler de mümkündür.

 

Examples                                                                                                                                       

 1-  I will have Mr.Boyacı paint my house.       (Evimi Mr.Boyacı'ya boyattıracağım.)

     a)  Burada işi yaptıran   (I)  Ben

      b) Yaptırma eylemi        (have)  gelecek zamana çekimlenmiş   (istediğiniz zamana çekimleyebilirsiniz.)

      d) İş yatırılan kişi           (Mr.Boyacı)    boyama eyleminin yaptırıldığı kişi.

      d) Yaptırılan iş                (paint)    boyama eyleminin V1 hali kullanılmıştır. (her zaman V1 kullanılır.)

      c) Nesne                        (my house)  yaptırılan işten etkilenen nesne.

 

 2- She will have Mr.Boyacı paint her house.    ( O, evini Mr.Boyacı'ya boyatacak.)

 3- She had Mr.Boyacı paint her house.            ( O, evini Mr.Boyacı'ya boyattı.)

 4- She must have Mr.Boyacı paint her house. ( O, evini Mr.Boyacı'ya boyatmalı.)

 5- She can have Mr.Boyacı paint her house.    ( O, evini Mr.Boyacı'ya boyatabilir.)

 6- She is having Mr.Boyacı paint her house.    ( O, evini Mr.Boyacı'ya boyatıyor.)

 Bu şekilde "have" fiili tüm zamanlara çekimlenebilir. Bu cümlelerde, "have" yerine "get" yada "make" kullanılabilir. Anlam çok az değişir.

Ancak, "get" kullanıldığı zaman, yaptırılan işin " to V1" şeklinde kullanılması gerekir.  Tek fark budur.

 Example-

 1 - She is having Mr.Brown paint her house.    ( O, evini Mr.Brown'a boyatıyor.)

 1 - She is getting Mr.Brown to paint her house.    ( O, evini Mr.Brown'a boyatıyor.)

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa (Main Page) =>