Davut Saydam, Teacher of English

 Cause and Effect ...

(Neden/Sebep ve Etkileri...)


 
Bir sebep sonucu meydana gelen olayları anlatırken kullanılan bazı kelimeler aşağıda verilmiştir.

  Bu kelimeler, kullanıldıkları cümle yapılarına göre, iki grupta verilmiştir.

  1- Kendisinden sonra, öznesi ve fiili olan tam bir cümle ile kullanılan kelimeler

  2- Kendisinden sonra, sadece isim yada isim grubu ile kullanılan kelimeler.

 

1- Kendilerinden sonra, öznesi ve fiili olan tam bir cümle kullanılan kelimeler                          

  Therefore = Bu nedenle,

  Consequently = Bunun sonucunda,

  As a result = Bunun sonucunda,

  Because  = Çünkü, -den dolayı

  So = bu nedenle, bu yüzden, dolayısıyla

  Since = - den dolayı

  For = -den dolayı

  As = - den dolayı

 Examples                                                                             

  1- The children stayed at home because it was cold.

           the result (sonuç)                         the  reason (sebep)

      

         Because It was cold, the children stayed at home.

              the  reason (sebep),           the result (sonuç)  

 

   2- It was cold, so the children stayed at home.   (Hava soğuktu, bu yüzden çocuklar evde kaldı.)

   3- It was cold. Therefore, the children stayed at home.   (Hava soğuktu, bu yüzden çocuklar evde kaldı.)

   4- It was cold. Consequently, the children stayed at home.   (Hava soğuktu, bu yüzden çocuklar evde kaldı.)

   5- It was cold. As a result, the children stayed at home.   (Hava soğuktu, bunun sonucunda çocuklar evde kaldı.)

   6- Since it was cold, the children stayed at home.   (Hava soğuk olduğundan, çocuklar evde kaldı.)

   7- As it was cold, the children stayed at home.   (Hava soğuk olduğundan, çocuklar evde kaldı.)

   8- For it was cold, the children stayed at home.   (Hava soğuk olduğundan, çocuklar evde kaldı.)

   9- Because it was cold, the children stayed at home.   (Hava soğuk olduğundan, çocuklar evde kaldı.)

    Bu tür cümlelerde, her tür zaman (tense) kullanılabilir. Sebep ve sonuç cümlelerindeki zamanların, mantıksal olarak birbirlerine uygun olması gerekir.  

   2,3,4,5 nolu cümlelerde kullanılan (so, therefore, consequently, as a result) kelimeleri, sonucu anlatan cümlenin başında kullanılırlar. Ancak, cümleye bu kelimeler ile başlanamaz.

   Örneğin; Therefore the children stayed at home, it was cold...... şeklinde cümleye başlanamaz.  

   6,7,8,9 nolu cümlelerde kullanılan (because, since, as, for) kelimeleri ise, sebep anlatan cümlenin önünde kullanılır. Sebep anlatan cümle ; birinci cümle olarak yada ikinci cümle olarak yazılabilir.)

   Because it was cold, the children stayed at home.   

   yada

   The children stayed at home because it was cold.

   şeklinde kullanılabilir.

 

  2- Kendilerinden sonra, sadece isim yada isim grubu kullanılan kelimeler.

  Because of  = -den dolayı, - yüzünden

  Due to  = - den dolayı, -yüzünden

  On account of = - den dolayı

  Owing to = -den dolayı, - sebebiyle

 

 1.It was raining, so we couldn't go out.    (Yağmur yağıyordu, bu yüzden dışarı çıkamadık.) 

   Because of rain, we couldn't go out.    (Yağmur yüzünden dışarı çıkamadık.) 

   Due to rain, we couldn't go out.    (Yağmur yüzünden dışarı çıkamadık.) 

   On account of rain, we couldn't go out.    (Yağmur yüzünden dışarı çıkamadık.) 

   Owing to rain, we couldn't go out.    (Yağmur yüzünden dışarı çıkamadık.) 

   We couldn't go out because of rain.   (Yağmur yüzünden dışarı çıkamadık.) 

   We couldn't go out due rain.   (Yağmur yüzünden dışarı çıkamadık.) 

   We couldn't go out on accoun of rain.   (Yağmur yüzünden dışarı çıkamadık.) 

   We couldn't go out owing to rain.   (Yağmur yüzünden dışarı çıkamadık.) 

 

2.We were late, so we couldn't catch the bus.    (Geç kaldık, bu yüzden otobüse yetişemedik.) 

   Because of being late, we couldn't catch the bus.    (geç kalmamız yüzünden otobüse yetişemedik.) 

   Due to being late, we couldn't catch the bus.    (geç kalmamız yüzünden otobüse yetişemedik.) 

   On account of being late, we couldn't catch the bus.    (geç kalmamız yüzünden otobüse yetişemedik.) 

   Owing to being late, we couldn't catch the bus.    (geç kalmamız yüzünden otobüse yetişemedik.) 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa (Main Page)>