Davut Saydam, Teacher of English

 

 

 THE RULE OF ADDING "-S, -ES, -IES,-VES"

 

 

"-S, -ES, -IES,-VES" EKLEME KURALLARI

 

 

"-S, -ES, -IES,-VES" ekleri hem isimlere, hem de fillilere (eylemlere) eklenebilir.

1) İsimlere eklendiğinde, tekil isimleri çoğul yaparlar yani "-ler, -lar" anlamı katarlar.

     Student...(öğrenci)...........> Students (öğrenciler)

     Match...(kibrit)..................> Matches (kibritler)

     Party...(parti)...................> Parties (partiler)

     Leaf...(yaprak).................> Leaves (yapraklar)

 

2) Eylemlere eklendiğinde, o eylemi, üçüncü tekil şahıs (he, she, it, the cat, Ali, Ayşe, vb.) için geniş zamana çekimler.

     Speak..(konuş)..................> Speaks (.... konuşur)

     Go...(git).............................> Goes (.... gider)

     Try...(dene).........................> Tries (... dener)

 

Bu ekler, eylemin sadece yalın haline (V1) eklenir.

 

 

Ek yapılacak kelimenin son harfine bakılarak hangi ekin uygun olduğu belirlenir.

 

 

"-es" eklenmesi

 

 

Present (V1)

(V-es)

 

 

match

push

toss

fizz

fix

go

matches

pushes

tossed

fizzes

fixes

goes

 

 

Eğer kelimenin (isim yada fiil) sonu “-ch, sh, -s, -z,- x, -o” harfleri ile bitiyorsa sadece “-es”  eklenir.

 

 

Not: "piano, radio, photo vb." kelimeler, son harfi "-o" olmasına rağmen bu kurala uyulmaz ve sadece "-s" getirilir.

 

 

"-ies" eklenmesi

 

 

Present (V1)

(V-ies)

 

 

dry

fly

dries

flies

 

Eğer kelimenin sonu “sessiz harf+y” harfi ile bitiyorsa sadece “y” harfi düşer, yerine "-ies" eklenir.

 

 

 

"-ves" eklenmesi

 

 

Singular Noun

Plural Noun

 

 

leaf

loaf

leaves

loaves

 

Eğer kelime, "-fe" yada "-f" harflari ile bitiyorsa, "-fe" yada "f" çıkarılır, onun yerine  "-ves" eklenir.

Bu kural isimler için geçerlidir. Ayrıca bazı istisnaları yani kurala uymayanlar da  vardır.

belief - beliefs (believes is a verb form)

brief - briefs

chef - chefs

proof - proofs

roof - roofs

cafe - cafes

safe - safes (saves is a verb form)

 

 

 

"-s" eklenmesi

 

 

Present (V1)

(V-s)

 

 

live

clean

lives

cleans

 

Eğer kelime, yukarıdaki kurallara uymuyorsa sadece  "-s" eklenir.

 

 

 

 

 

 

I hope you enjoyed it. I would be pleased If you send your comments to............ saydam2001tr@yahoo.com.........

 

                 Ana Sayfaya Git (Main Page)=>