Davut Saydam, Teacher of English

              Giving Direction             

                (Yer/yön tarifi)             

Ayşe  : Excuse me, is there a market near here?

Ali      : Yes, there is.

Ayşe  : How can I get to the Market?

Ali      : Go along the street. Turn right on the İstasyon Caddesi.

            The market is next the cinema. It is opposite Medrese.

Ayşe  : Thank you.

Ali      : You're welcome.

 

Yer tarifi için aşağıdaki cümlelerden faydalanabilirsiniz.

Başka şekilde cümle kuruluşları da mümkündür.

The park is next to the hotel.   (Park otelin yanındadır.)

There is a park next to the hotel.  (Parkın yanında bir otel var.)

There are two chairs behind the table. (Masanın arkasında iki adet sandalye var.)

Kendi kendinize, yer tarifi yapmaya çalışınız.

  Impratives (emirler)

  Turkish

  Go ahead

  İleri git.

  Go straight 

  Düz git

  Go down the street.

  Caddeden aşağı doğru git

  Go up the street.

  Caddeden yukarı doğru git.

  Take the second turning

  İkinci kavşaktan dön.

  Turn right

  Sağa dön.

  Turn back

  Geri dön.

  Turn left

  Sola dön.

  Cross the street

  Caddeyi karşıya geç.

  Pass the market

  Marketi geç

  Go past the market.

  Marketi geç

  Walk along the street

  Cadde boyunca yürü

  Drive along the street

  Cadde boyunca arabayla git.

  Ride along the street

  Cadde boyunca bisikletle git

  It is on your left.

  O, sizin solunuzda.

   

 

Ana Sayfa (Main Page)=>