Davut Saydam, Teacher of English


 My Family  

(Benim Ailem)

=================================

  Mother      : Anne, Ana

  Father        : Baba, Ata

  Parent        : Anne yada Baba (her ikisi birden "parents" olarak adlandırılır.)

  Son            : Erkek Evlat (Oğul)

  Daughter  : Kız Evlat

  Sister         : Kız Kardeş

  Brother     : Erkek Kardeş

==================================

  Uncle        : Amca, Emmi, Dayı

  Aunt         : Hala, Teyze

  Cousin      : Kuzen (amca, teyze, hala, dayı çocukları)

  Niece        : Kız Yeğen

  Nephew   : Erkek Yeğen

=================================

   Grandmother    : (grandma) : büyükanne, ebe

   Grandfather      : (grandpa) : büyükbaba, dede

   Grandparents    : Büyükanne ve Büyükbaba (her ikisi birden)

   Grandson           : Erkek torun

   Granddaughter : Kız torun

=================================

  Mother-in-law   : Kaynana, Kayın valide

  Father-in-law     : Kayınbaba, Kayınpeder

  Sister-in-law      : Görümce, baldız, yenge, elti

  Brother-in-law  : Kayın, enişte, bacanak

  Son-in-law         : Damat (kaynana ve kayınbaba bakımından)

  Daughter-in-law : Gelin (kaynana ve kayınbaba bakımından)

=================================

  Step-mother       : Üvey anne

  Step-father         : Üvey baba

  Step-sister          : Üvey kız kardeş

  Step-brother      : Üvey erkek kardeş

  Step-son             : Üvey erkek evlat

  Step-daughter   : Üvey kız evlat

=================================

 Example-1:

  Ali     : Have you got any sister? (Hiç kız kardeşin var mı?)

  Ayşe  : Yes, I have.                           (Evet, var.)

  Ali     : How many sisters have you got?   (Kaç tane kız kardeşin var?)

  Ayşe  : I have got two sisters                         (İki kız kardeşim var.)

  Ali     : What are their names?                       ( Onların adları nedir?)

  Ayşe  : Their names are Ayşe and Fatma.   (Onların adları; Ayşe and Fatma.)

Example-2:

  A: Who is your mother's mother?         (Annenizin annesi kimdir?)

  B: My mother's mother is my grandmother.   (Annemin annesi, büyükannemdir.)

Example-3:

  A: Who is your mother's son?

  B: My mother's son is my brother.

Example-4:

  A: Who is your sister's son?

  B: My sister's son is my nephew.

Example-5:

  A: Who is your wife's brother?

  B: My wife's brother is my brother-in-law.

 

     

 

                                    Ana Sayfaya Git (Main Page)