Davut Saydam, Teacher of English

Numbers.... (Sayılar...)

Date ... (Tarih)


Sayılar;

 1- Cardinal Numbers (sayma sayıları)

 2- Ordinal Numbers (sıra sayıları)

 olarak iki grup halinde verilmiştir.  

Date (Tarih) söylenişi ise bunları takiben verilmiştir.

 

  Cardinal Numbers  (Sayma Sayıları)                                                                                

 1  One            11 Eleven           10 Ten

 2  Two            12  Twelve          20 Twenty

 Three          13  Thirteen       30  Thirty

 4  Four            14  Fourteen      40  Forty

 5  Five             15  Fifteen          50 Fifty

 6  Six               16  Sixteen         60  Sixty

 7  Seven          17  Seventeen   70  Seventy

 8  Eight            18  Eighteen      80  Eighty

 9  Nine             19  Nineteen      90  Ninety

 10 Ten              20  Twenty        100 One Hundred  / a  Hundred

===============================================================

100    A  hundred  (One Hundred)

1,000  One Thousand

10,000  Ten Thousand

100,000 One Hundred Thousand

1,000,000 One Million

1,000,000,000 One Billion

Türkçe'de, kesir (,) virgül ile ayrılır. İngilizce'de ise kesir (.) nokta ile ayrılır.

Türkçe'de, basamak (.) nokta ile ayrılır. İngilizce'de ise basamak (,) virgül ile ayrılır.

Türkçe'de:   100.000,00       İngilizce'de : 100,000.00

Türkçe'de:     10.000,05      İngilizce'de :    10,000.05

===============================================================

21  Twenty-one

121 One hundred and twenty-one

1,121 One thousand one hundred and twenty-one

5,263  Five thousand two hundred and sixty-three

1,250,311 One million, two hundred and fifty thousand three hundred and eleven.

===============================================================

 

   
Ordinal Numbers  (Sıra Sayıları)                                                                                 

Sıra sayılarıdır.

İngilizce'de -st, -rd, -nd, -th ekleri sayıların sonuna eklendiğinde, Türkçe'deki -inci, -uncu, vb. ek anlamını verir. Hangi ekin ekleneceği, sayının okunuşunun yazılışına bağlıdır.

- Sayının yazılışındaki son iki harf, rakamın yanına konur.

Örneğin; First   (1st), Second (2nd), Third (3rd), fourth (4th) vb.

- Eğer Rakamın yazılışı ("sessiz harf + y" ile bitiyorsa, "-th" eklemek için, öncelikle, "-y" harfi düşer, onun yerine "-ieth" eklenir.

Örnek:   Fifty -->Fiftieth,  Forty --->Fortieth vb.gibi.

 1st   First             11th  Eleventh          10th Tenth   (Onuncu)

 2nd  Second       12th  Twelfth             20th Twentieth   (yirminci)

 3rd  Third             13th  Thirteenth        30th Thirtieth

 4th   Fourth          14th  Fourteenth       40th Fortieth

 5th   Fifth              15th  Fifteenth          50th Fiftieth

 6th   Sixth             16th  Sixteenth         60th Sixtieth

 7th   Seventh        17th  Seventeenth   70th Seventieth

 8th   Eighth           18th  Eighteenth      80th Eightieth

 9th   Ninth             19th Nineteenth       90th Ninetieth

 10th Tenth             20th Twentieth      100th One Hundredth  / a  Hundredth

===============================================================

100th    A  hundredth  (One Hundredth)

1,000th  One Thousandth

10,000th  Ten Thousandth

100,000th One Hundred Thousandth

1,000,000th One Millionth

1,000,000,000th One Billionth

===============================================================

21st  Twenty-first

121st One hundred and twenty-first

1,121st One thousand one hundred and twenty-first

5,263rd  Five thousand two hundred and sixty-third

1,250,311th One million, two hundred and fifty thousand three hundred and eleventh.

1,250th One thousand, two hundred and fiftieth.

124th One hundred and twenty-fourth

===============================================================

 

 Dates (Tarihler)                                                                                            

Tarihlerin okunuşu                                                                                                    

2000 yılına kadar olan tarihler, ikişerli olarak okunur.

Örnek: 

1990     Nineteen-ninety

1453     Fourteen-fifty-three

1299     Twelve-ninety-nine

2000 yılı ve sonrası ise, normal rakam gibi okunur.

2000     Two thousand

2013     Two thousand-thirteen

100 ve 100'ün katları olan yılların okunuşu                                                           

 1400    Fourteen hundred       yada        one thousand-four hundred

 1800    Eighteen hundred       yada        one thousand-eight hundred

şeklinde olabilir.

Milattan Önce (MÖ) =    BC

Milattan Sonra (MS) =   AD

1071  AD  "ten-seventyone ey-di"   yada "one thousand-seventy-one  ey-di" şeklinde okunur.

3000  BC  "three thousand bi-si"   yada "thirty hundred bi-si"   şeklinde okunur.

Ay ve Günlerin söylenişi iki şekilde olabilir.                                                            

21 March ----- March the twenty-first

21 March ----- The twenty-first of March

10 November ----- November the tenth

10 November ----- The tenth of November

Tarihin tam olarak söylenişi                                                                                           

30 August 1922      The thirtieth of August, nineteen-twenty-two

                                  August the thirtieth,, nineteen-twenty-two

02 October 2013      The second of October, two thousand-thirteen

                                   October the second, two thousand-thirteen

 

 

 

Ana Sayfa (Main Page)=>