Davut Saydam, Teacher of English


Past Continuous Tense (Şimdiki zamanın hikayesi)     (....- yordu)

 

Kullanıldığı yerler

Geçmişte bir zaman anında, yapılmakta olan eylemleri anlatmak için kullanılır.  Eylemin ne kadar süre boyunca yapıldığını anlatmaz. Sadece, geçmişte belirtilen anda, o eylemin yapılmakta olup-olmadığını anlatmak için kullanılır.

  Örneğin, biz yolda yürüyorken, bir arkadaşımızın koştuğunu görmüş isek, sadece, gördüğümüz anda yapmakta olduğu eylemi, bu cümle kalıbı ile anlatırız.

  When I saw you, you were running.  (Ben seni gördüğümde, sen koşuyordun.)

 Koşmaya ne zaman başladığı yada koşmanın ne kadar sürdüğü, yada ne zaman sona erdiği konusunda fikir vermez. Sadece, söz konusu olan geçmiş zamanda (anda) , o eylemin yapılmakta olup-olmadığını anlatır.

===============================================================================

 - Şayet, eylemin başlangıç saatini vermek istersek, o zaman, Past Simple Tense ( S + V2) kullanırız.

 - Eylemin, sona erdiği saati vermek istersek, yine Past Simple Tense ( S + V2) kullanırız.

 - Eylemin, geçmişte ne kadar sürdüğünü anlatmak için, Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) kullanırız.

===============================================================================

Bizim, bu sayfadaki konumuz ise sadece Past Continuous Tense (S + was/were Ving) dir.

 

Cümle yapısı

Olumlu cümle (Positive)

 

 

Olumsuz cümle (Negative)

 

 

Soru cümlesi (Interrogative)

 

 S+ was + Ving

 S + were + Ving

 

 S+ was not + Ving

 S + were not + Ving

 

  Was + S + Ving ?  (Tekil özneler)

  Were+ S + Ving?   (Çoğul özneler)

 

 Cümle kuruluşunda, olumlu cümlelerde, yardımcı fiil (was yada were) kullanılır, bundan sonra fiillin

 V-ing (Present participle ) hali kullanılır. 

 Bir fiilin V-ing halini elde etmek için, fiilin V1 (Present) haline sadece "-ing" eki eklenir.

       (V1)..clean,    (V2)..cleaned,       (V3)..cleaned

       ( V-ing).. cleaning

 

You

We

They

Ali & Ayşe       + were  Ving        

 (Çoğul öznelerden sonra "were Ving" kullanılır.)

  You were going to school yesterday.

  Sen (siz) dün okula gidiyordun(uz).

  They  were going to school yesterday.

  Onlar, dün okula gidiyorlardı.

  We were going to school yesterday.

  Biz, dün okula gidiyorduk.

  Ali and Ayşe were going to school yesterday.

  Ali ve Ayşe, dün okula gidiyorlardı.

  You were not going to school yesterday.

  Siz, dün okula gitmiyordunuz.

  Were you going to school yesterday?

  Siz, dün okula gidiyor muydunuz?

 --- Yes, we were./ No, we weren't.

---- Evet, öyle. /Hayır, öyle değil.

I

He

She

It

Ali

Ayşe

The Cat       + was Ving              

 (Tekil öznelerden sonra "was Ving" kullanılır.)

  I was going to school yesterday.

  Ben, dün okula gidiyordum.

  She was going to school yesterday.

  O, dün okula gidiyordu.  (bayanlar için)

  He was going to school yesterday.

  O, dün okula gidiyordu.  (erkekler için)

  It was going to school yesterday.

  O, dün okula gidiyordu.  (insan hariç herşey için)

  I was not going to school yesterday.  

 Ben, dün okula gitmiyordum.

  She was not going to school yesterday.

 O, dün okula gitmiyordu.  (bayanlar için)

  He was not going to school yesterday.

 O, dün okula gitmiyordu.  (erkekler için)

  It was not going to school yesterday.

 O, dün okula gitmiyordu.  (insan hariç herşey için)

 

 

  Was I going to school yesterday.

 O, dün okula gidiyor muydu?

  Was she going to school yesterday.

 O, dün okula gidiyor muydu? (bayanlar için)

  Was he going to school yesterday.

 O, dün okula gidiyor muydu? (erkekler için)

  Was it going to school yesterday.

 O, dün okula gidiyor muydu? (insan hariç herşey için)

  Was Ayşe going to school yesterday.

 Ayşe, dün okula gidiyor muydu?

   ---- Yes, she was. / No, she wasn't.

 Evet, öyle  / Hayır, öyle değil.

 

  Zaman ifadeleri (Time expressions)

  Geçmiş zaman cümlelerinde kullanılan zaman ifadelerine örnek olabilecek bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. Zaman ifadeleri, genellikle cümlenin en sonunda kullanılırlar. Zaman vurgulanmak isteniyorsa, cümle başında yada ortasında da kullalıabilir. Konuşmacının tercihine bağlıdır.

  Yesterday

 dün

  2 years ago

 iki yıl önce

  5 days ago

 beş gün önce

  The day before

 önceki gün

  Last week

 geçen hafta

  Last year

 geçen yıl

  in 1980

 1980 yılında

  This morning

 bu sabah

  That morning

 o sabah

  When I was a child.

 ben çocuk iken.

  When I arrived home.

 ben eve vardığımda.

Yesterday, they were swimming.

They were swimming yesterday.

 

Örnekler (Examples)

 

  1. She was studying at two o'clock last week.     (O, geçen hafta, saat iki de  çalışıyordu.)

  2. She wasn't studying in the evening.   (O, akşam çalışmıyordu.)

  3. Was she studying?    (O, çalışıyor muydu?)

      Yes, she was. (Evet, öyle.)

      No, she wasn't.  (Hayır, öyle değil.)

  4. While I was playing, I fell down.    (ben oynuyorken, yere düştüm.)

  5. When I was at school, you were watching TV.  (Ben okulda iken, sen TV izliyordun.)

  6. While my mother was cooking, I was helping her.  (Annem yemek yaparken, ben, ona yardım ediyordum)

  7. The students were playing football at 4 o'clock.     (Öğrenciler, saat 4 te, futbol oynuyorlardı.)

  8. When it was raining, I was running.   (Yağmur yağıyorken, ben koşuyordum.)

  9. What were you doing when your friend phoned you?  (Arkadaşın, sana telefon ettiğinde, ne yapıyordun?)

 

 

     

 

Ana Sayfaya Git