Davut Saydam, Teacher of English

         PREPOSITIONS OF PLACE       

      (Yer Edatları)     

 

Prepositions of Place

 Turkish

 Example

 Meaning in Turkish

 

 in

 içinde

 The man is in the car.

 Adam arabanın içinde

 

 on

 üstünde

 The picture is on the wall.

 Resim duvarın üstünde.

 

 at

 -de/-da

 The child is at the bus-stop.

 Çocuk otobüs durağında.

 

 in front of

 önünde

 The teacher is in front of the blackboard.

 Öğretmen tahtanın önünde.

 

 in back of

 arkasında

 The chair is in back of the table.

 Sandalye masanın arkasında.

 

 behind

 arkasında

 The chair is behind the table.

 Sandalye masanın arkasında.

 

 opposite

 karşısında

 Market is opposite the cinema.

 Market, sinemanın karşısında.

 

 next to

 yanında

 Almer is next to the Park.

 Almer, parkın yanında.

 

 near

 yanında

 The Mosque is near the park.

 Cami parkın yanında.

 

 by

 yanında

 The Mosque is by the park.

 Cami parkın yanında.

 

 close to

 yakınında

 The Mosque is close to the park.

 Cami parkın yakınında.

 

 over

 üzerinde, yukarısında

 The air-plane is over the clouds.

 Uçak, bulutların üzerinde.

 

 above

 yukarısında

 The air-plane is above the clouds.

 Uçak, bulutların üzerinde.

 

 below

 aşağısında

 The cloud is below the sky.

 Bulut, gökyüzünün aşağısında.

 

 under

 altında

 The cat is under the table.

 Kedi, masanın altında.

 

 beneath

 altında

 The fish is beneath the water.

 Balık, suyun altında.

 

 among

 arasında (çok şeyin)

 The monkey is among the trees.

 Maymun ağaçların arasında.

 

 between

 arasında (iki şeyin)

 The table is between the door and the window.

 Masa, kapının ve pencerenin arasında.

 

 to the left of

 solunda

 Almer is to the left of the park.

 Almer, parkın solunda.

 

 on the left

 solda

 Almer is on the left.

 Almer, solda.

 

 to the right of

 sağında

 The man is on the right of the car.

 Adam, arabanın sağında.

 

 on the right

 sağda

 The man is on the right.

 Adam, sağda.

 

 on the bottom of

 tabanında

 The fish is on the bottom of the sea.

 Balık, denizin tabanında.

 

 on top of

 tepesinde

 The snow is on top of the mountain.

 Kar, dağın tepesinde.

 

 in the back of

 arkasında (içinde)

 The the passenger is in the back of the bus.

 Yolcu, otobüsün arkasında (içinde).

 

 in the front of

 önünde (içinde)

 The driver is in the front of the bus.

  Şöför, otobüsün önünde (içinde)

 

Başka şekilde cümle kuruluşları da mümkündür.

The park is next to the hotel.   (Park otelin yanındadır.)

There is a park next to the hotel.  (Parkın yanında bir otel var.)

There are two chairs behind the table. (Masanın arkasında iki adet sandalye var.)

 

              Giving Direction             

                (Yer/yön tarifi)             

Ayşe  : Excuse me, is there a market near here?

Ali      : Yes, there is.

Ayşe  : How can I get to the Market?

Ali      : Go along the street. Turn right on the İstasyon Caddesi.

            The market is next the cinema. It is opposite Medrese.

Ayşe  : Thank you.

Ali      : You're welcome.

 

Yer tarifi için aşağıdaki cümlelerden faydalanabilirsiniz.

Kendi kendinize, yer tarifi yapmaya çalışınız.

  Impratives (emirler)

  Turkish

  Go ahead

  İleri git.

  Go straight 

  Düz git

  Go down the street.

  Caddeden aşağı doğru git

  Go up the street.

  Caddeden yukarı doğru git.

  Take the second turn

  İkinci kavşaktan dön.

  Turn right

  Sağa dön.

  Turn back

  Geri dön.

  Turn left

  Sola dön.

  Cross the street

  Caddeyi karşıya geç.

  Go past the market.

  Marketi geç

  Walk along the street

  Cadde boyunca yürü

  Drive along the street

  Cadde boyunca arabayla git.

  Ride along the street

  Cadde boyunca bisikletle git

  It is on your left.

  O, sizin solunuzda.

   

 

Ana Sayfa (Main Page)=>