Davut Saydam, Teacher of English

 

Present Continuous Tense (Şimdiki zaman)   (....- yor)


Kullanıldığı yerler

Konuşma anında yapılmakta olan eylemleri anlatmak için kullanılır. 

Eylemin ne kadar süre boyunca yapıldığını anlatmaz. Sadece, konuşma anında, o eylemin yapılmakta olup-olmadığını anlatmak için kullanılır.

Örneğin, biz konuşuyorken, bir arkadaşımızın koştuğunu görmüş isek, sadece, gördüğümüz andaki yapmakta olduğu eylemi, bu zaman kalıbı ile anlatırız.

      Now, he is running.  (Şimdi, O, koşuyor.)

Koşmaya ne zaman başladığı yada koşmanın ne kadar sürdüğü, yada ne zaman sona erdiği konusunda fikir vermez. Sadece, konuşma anında, eylemin yapılmakta olup-olmadığını anlatır.

=============================================================================

 1- Şayet, eylemin başlangıç saatini vermek istersek, o zaman, Past Simple Tense ( S + V2) kullanırız.

      He started at 3 o'clock.  (Saat 3 te başladı.)

 2- Eylemin, sona erdiği saati vermek istersek, yine Past Simple Tense ( S + V2) kullanırız.

     He finished at 4 o'clock.  (Saat 4 te bitirdi.)

 3- Eylemin, ne kadar süredir yapılmakta olduğunu anlatmak için, Present Perfect Continuous Tense

     (S + has been Ving) yada ( S + have been Ving) kullanırız.

     He has been running since 3 o'clock   ( O, saat 3 ten beri koşuyor/koşmakta.)    (since= -den beri)

     He has been running for 1 hour   ( O, bir saattir koşuyor/koşmakta.)                (for= süre boyunca)

=============================================================================

Bizim, bu sayfadaki konumuz ise; sadece Present Continuous Tense (S + am/is/are Ving) dir.

Yani, sadece konuşma anında (şimdi) yapılan eylemleri anlatan cümle kalıbıdır. Ne zaman başladığı yada sürdüğünü değil, eylemin, konuşma anında yapılmakta olup-olmadığını anlatan yapıdır.

 Cümle yapısı

Olumlu cümle (Positive)

 

 

Olumsuz cümle (Negative)

 

 

Soru cümlesi (Interrogative)

 

 

 S + am + Ving

 S + is + Ving

 S + are + Ving

 

 S + am not + Ving

 S + is not + Ving

 S + are not + Ving

 

 Am + S + Ving ?

 Is + S + Ving?

 Are + S + Ving?

 

   S = Özne

   I   + am Ving,

   He, She, It, Ali, Ayşe, The Cat  + is Ving

   They, you, we, Ali And Ayşe, The Cats  + are Ving

 

 Cümle kuruluşunda, olumlu cümlelerde, yardımcı fiil (am, is, are) kullanılır, yardımcı fiilden sonra, fiillin

 V-ing (Present participle ) hali kullanılır. 

 Bir fiilin V-ing halini elde etmek için, fiilin V1 (Present) haline sadece "-ing" eki eklenir.

       (V1)..clean,    (V2)..cleaned,       (V3)..cleaned

       ( V-ing).. cleaning

 

You

We

They

Ali & Ayşe        

 (Çoğul öznelerden sonra "are Ving" kullanılır.)

  You are going to school now.

  Sen (siz) şimdi okula gidiyorsun(uz).

  They  are going to school now.

  Onlar, şimdi okula gidiyorlar.

  We are going to school now.

  Biz, şimdi okula gidiyoruz.

  Ali and Ayşe are going to school now.

  Ali ve Ayşe, şimdi okula gidiyorlar.

  You are not going to school now.

  Siz, şimdi okula gitmiyorsunuz.

  Are you going to school now?

  Siz, şimdi okula gidiyor musunuz?

 --- Yes, we are./ No, we aren't.

---- Evet, öyle. /Hayır, öyle değil.

  I ... + am + Ving

 (Ben öznesinden sonra "am Ving" kullanılır.)

  I am going to school now.

  Ben, şimdi okula gidiyorum.

  I am not going to school now.

  Ben, şimdi okula gitmiyorum.

  Am I going to school now.

  Ben, şimdi okula gidiyor muyum?

 ---- Yes, you are.  / No, you aren't.

---- Evet, öyle. /Hayır, öyle değil.

He

She

It

Ali

Ayşe

The Cat  ... + is + Ving

 (Tekil öznelerden sonra"is Ving" kullanılır.)

  She is going to school now.

  O, şimdi okula gidiyor.  (bayanlar için)

  He is going to school now.

  O, şimdi okula gidiyor.  (erkekler için)

  It is going to school now.

  O, şimdi okula gidiyor.  (insan hariçler için)

  She is not going to school now.

 O, şimdi okula gitmiyor.  (bayanlar için)

  He is not going to school now.

 O, şimdi okula gitmiyor.  (erkekler için)

  It is not going to school now.

 O, şimdi okula gitmiyor.  (insan hariçler için)

 

 

  Is she going to school now.

 O, şimdi okula gidiyor mu? (bayanlar için)

  Is he going to school now?

 O, şimdi okula gidiyor mu? (erkekler için)

  Is it going to school now?

 O, şimdi okula gidiyor mu? (insan hariçler için)

  Is Ayşe going to school now?

 Ayşe, şimdi okula gidiyor mu?

   ---- Yes, she is. / No, she isn't.

 Evet, öyle  / Hayır, öyle değil.

 

  Zaman ifadeleri (Time expressions)

  Şimdiki zaman cümlelerinde kullanılan zaman ifadelerine örnek olabilecek bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. Zaman ifadeleri, genellikle cümlenin en sonuna yerleştirilirler.

  Now

 şimdi

  Right now

 tam şu anda

  At the moment

 şu anda

 

Örnekler (Examples):

  1. She is studying now.     (O, şimdi çalışıyor.)

  2. She isn't studying.   (O, çalışmıyor.)   Cümlede zaman ifadesi olmasa bile, is +Ving kalıbı şimdiyi anlatır.

  3. Is she studying?    (O, çalışıyor mu?)

      Yes, she is. (Evet, öyle.)

      No, she isn't.  (Hayır, öyle değil.)

  4. The students are playing football at the moment.     (Öğrenciler, şu anda, futbol oynuyorlar.)

  5. Look! It is raining.   (Bak! Yağmur yağıyor.)

  6. What are you doing now? Şimdi ne yapıyorsun?

  7. Are they running?  (Onlar, koşuyorlar mı?)

  ---- Yes, they are. /  No, they aren't.

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa (Main Page)=>