Davut Saydam, Teacher of English

  SUBJECT PRONOUNS

 

ÖZNE ZAMİRLERİ

(Subject :özne, Pronoun :zamir anlamına gelir.)

 

Cümlede özne konumundaki isimlerin yerine kullanılan zamirlere, “Özne Zamiri” yani “Subject Pronoun” denir.

Subject Pronouns Türkçe anlamları

I

Ben

You

Sen, Siz

We

Biz

They

Onlar

He

O (erkek)

She

O (kız)

It

O (insan hariç her şey)

Ali is 15 years old.       (bu cümlede özne “Ali”dir. Bunun yerinde “He” kullanabiliriz.) 

He is 15 years old.     

 

Ayşe is from Kayseri.  (bu cümlede özne “Ayşe”dir. Bunun yerinde “She” kullanabiliriz.) 

She is from Kayseri.   

 

Ali and Ayşe are in the garden.           (Ali ve Ayşe, bahçededirler.)

They are in the garden.                       (Onlar, bahçededirler.)

 

I and my friend are students.  (Ben ve benim arkadaşım, öğrenciyiz.)

We are stdents.                                   (Bizler, öğrenciyiz.)

 

You and your friends are students.    (Siz ve sizin arkadaşlarınız, öğrencidirler)

You are students.                                (Sizler, öğrencilersiniz.)

 

The cat is very beautiful.                     (Kedi, çok güzel.)

It is very beautiful.                               (O, çok güzel.)

 

The cats are very beautiful.                 (Kediler, çok güzel.)

They are very beautiful.                       (Onlar, çok güzel)

 

   

 

ANA SAYFA (MAIN PAGE) =>