Davut Saydam, Teacher of English

TENSES 

(Zamanlar)


Simple Tenses (Basit Zamanlar)                                           

 Simple Present Tense

 S +V1 / V-es

 Geniş zaman

 Simple Past Tense

 S + V2

 Di'li ve Miş'li Geçmiş zaman

 Present Perfect Tense

 S + have/has + V3

 Yakın Di'li Geçmiş zaman

 Past Perfect Tense

 S + had + V3

 Geçmiş zamanın hikayesi

 Future Tense

 S + will + V1

 Gelecek zaman

Modal Verbs (Simple)

 

 

 Can

 S + can + V1

 -ebilir (beceri, olasılık, rica, izin)

 May

 S + may + V1

 -ebilir (olasılık, rica, izin)

 Might

 S + might + V1

 -ebilir (olasılık, rica, izin)

 Could

 S + could + V1

 -ebilir/ -ebiliyordu (beceri, rica)

 Shall

 S + shall + V1

 -ecek

 Should

 S + should + V1

 -meli (tavsiye, öğüt)

 Ought to

 S + ought to + V1

 -meli (tavsiye, öğüt)

 Must

 S + must + V1

 -meli (zorunluluk)

 Would

 S + would + V1

 -ecek, ecekti, -ır, ir, ...duruma göre anlamı değişir.

Other Simple Forms

 have/has to + V1

We have to study.

We had to study yesterday

We will have to study tomorrow.

...etc.

 

 - mek zorunda (her tense çekimlenebilir)

 be able to + V1

We are able to study

We were able to study

We will be able to study

...etc.

 

 - ebilir (her tense çekimlenebilir)

 

 

Continuous Tenses                                                                  

(Süreklilik İfade Eden Zamanlar)                                         

 Present Continuous Tense

 S + am/is/are + V-ing

 Şimdiki zaman

(-yor)

 Past Continuous Tense

 S + was/were + V-ing

 Şimdiki zamanın hikayesi

(-yordu)

 Present Perfect Continuous Tense

 S + have/has been + V-ing

 Geçmişten gelen süreklilik

(-yor)/ (-mekte/-makta)

 Past Perfect Continuous Tense

 S + had been + V-ing

 Sürekliliğim Hikayesi

(-yordu) (-mekteydi/-maktaydı)

 Future Continuous Tense

 S + will be + V-ing

 Gelecek zamanda süreklilik

(-yor olacak)

Modal Verbs (Continuous)

 

 

 Can

 S + can be + V-ing

 -yor olabilir (tahmin)

 May

 S + may be + V-ing

 -yor olabilir (tahmin)

 Might

 S + might be + V-ing

 -yor olabilir (tahmin)

 Could

 S + could be + V-ing

 -yor olabilir, olabilirdi (tahmin)

 Shall

 S + shall be + V-ing

 -yor olacak

 Should

 S + should be + V-ing

 -yor olmalı (istek, tavsiye, öğüt)

 Ought to

 S + ought to be + V-ing

 -yor olmalı (istek, tavsiye, öğüt)

 Must

 S + must be + V-ing

 -yor olmalı (zorunluluk, tahmin)

 Would

 S + would be + V-ing

 -yor olacak, olacaktı, -yor, ...duruma göre anlamı değişir.

Other Continuous Forms

 have/has to +be + V-ing

We have to be studying now.

We had to be studying yesterday

We will have to be studying...

...etc.

 - yor olmak zorunda (her tense çekimlenebilir)

 be able to +be + V-ing

We are able to be studying

We were able to be studying

We will be able to be studying

...etc.

 - yor olabilir (her tense çekimlenebilir)

 

 

 

ANA SAYFA (MAIN PAGE)=>