Davut Saydam, Teacher of English

 

 

DEMONSTRATIVE ADJECTIVES (İşaret Sıfatları)

DEMONSTRATIVE PRONOUNS (İşaret Zamirleri)

 

 

 

This          : Bu

These       : Bunlar

That          : Şu, O

Those      : Şunlar, Onlar

 

This, that, these, those kelimelerini, isimlerin önünde sıfat olarak kullanabiliriz.

    This boy is a student. (Bu çocuk bir öğrencidir.)

    That boy is a student. (Şu çocuk bir öğrencidir.)

    These boys are students. (Bu çocuklar öğrencidirler.)

    Those boys are students. (Şu çocuklar öğrencidirler.)

 

This, that, these, those kelimelerini, tek başlarına, isimlerin yerlerine zamir olarak kullanabiliriz.

"Boy" yerine, "this" yani "bu", yada "that" yani "şu", diyebiliriz.

    This is a student. (Bu bir öğrencidir.)

    That is a student. (Şu bir öğrencidir.) diyebiliriz.

    "Boys" yerine, "these" yani "bunlar", yada "those" yani "şunlar" diyebiliriz.

    These are students. (Bunlar öğrencidirler.)

    Those are students. (Şunlar öğrencidirler.)

 

 

 

THIS

THESE

 

 

Yakınımızda olan şeyleri yada insanları göstererek konuşurken,

Tekil isimlerin ve sayılamayan isimlerin önünde "this",

Çoğul isimlerin önünde ise "these" kullanılabilir.  İsmin önünde kullanıldıklarında işaret sıfatı olarak adlandırılırlar.

These students are in my classroom.  (Bu öğrenciler benim sınıfımda)     Burada "these" kelimesi sıfat olarak kullanılmıştır.

This student is in my classroom.  (Bu öğrenci benim sınıfımda)                Burada "this" kelimesi sıfat olarak kullanılmıştır.

 

Ancak isimlerin yerine de kullanılabilirler. bu durumda işaret zamiri olarak adlandırılırlar.

These are in my classroom.  (Bunlar, benim sınıfımda)    Burada "these" kelimesi "students" kelimesinin yerine geçmiştir.

This is in my classroom.  (Bu, benim sınıfımda)           Burada "this" kelimesi "student" kelimesinin yerine geçmiştir.

 

 

Examples (Örnekler)

 

 

   Yakınımızda olan ve,

     Tekil olanlar için "this",

    Çoğul olanlar için "these" kullanırız.

Singular Nouns (Tekil İsimlerde)

 Plural Nouns (Çoğlu İsimlerde)

This...

 These...

 This is a table. (Bu bir masadır.)      

 These are tables. (Bunlar masadırlar.)

 This table is good.  (Bu masa iyi.)

 These tables are good.  (Bu masalar iyi.)

 This is a good table. (Bu, iyi bir masa.)

 These are good tables.  (Bunlar iyi masalar.)

 Is this a table?  (bu bir masa mıdır?)

 Are these tables?  (Bunlar masa mıdırlar?)

 This is not a table. (Bu bir masa değildir.)

 These aren't tables. (Bunlar masa değildirler.)

 Is this table good?  (Bu masa iyi midir?)

 Are these tables good?  (Bu masalar iyi midirler?)

 

 

 

THAT

THOSE

 

 

Uzağımızda olan şeyleri yada insanları göstererek konuşurken,

    Tekil olanlar için "that",

    Çoğul olanlar için "those" kullanırız.

    Bu kelimeleri, hem isimlerin önünde sıfat olarak hem de isimlerin yerine zamir olarak kullanabiliriz.

 

 
 

Examples (Örnekler)

Singular Nouns (Tekil İsimlerde)

 Plural Nouns (Çoğlu İsimlerde)

That...

 Those...

 That is a table. (Şu bir masadır.)      

 Those are tables. (Şunlar masadırlar.)

 That table is good.  (Şu masa iyi.)

 Those tables are good.  (Şu masalar iyi.)

 That is a good table. (Şu, iyi bir masa.)

 Those are good tables.  (Şunlar iyi masalar.)

 Is that a table?  (Şu bir masa mıdır?)

 Are those tables?  (Şunlar masa mıdırlar?)

 That is not a table. (Şu bir masa değildir.)

 Those aren't tables. (Şunlar masa değildirler.)

 Is that table good?  (Şu masa iyi midir?)

 Are those tables good?  (Şu masalar iyi midirler?)

 

 

 

I hope you enjoyed it. I would be pleased If you send your comments to............ saydam2001tr@yahoo.com.........

 

  

Ana Sayfa (Main Page) =>