Davut Saydam, Teacher of English

 

 

PAST HABITS  ------ USED TO

(GEÇMİŞ ALIŞKANLIKLAR)

 

 

Geçmişte yapılan ancak artık yapılmayan yada geçmişte yapılmayan ancak artık şimdi yapılan eylemler, alışkanlıklar

S + Used to V1

S + would V1

cümle yapılarından birisi ile anlatılır. Bu cümle yapıları,  eylemler anlatılırken aynı anlamı taşırlar ancak, durum ve hal anlatırken anlamları farklıdır.

Bu cümle yapıları aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

 

 

 

USED TO  + V1

 

 

 

 

 

Sentence Structure: (Cümle Yapısı)

 

 

Olumlu Cümle --->         Özne + used to + V1

Soru Cümlesi  ---->          Did + Özne + use to + V1

Olumsuz Cümle --->       Özne + did not use to + V1

 

 

 

Functions (Kullanım Yerleri)

 

 

Geçmişte yapıldığı halde, artık yapılmayan, yada

Geçmişte yapılmadığı halde artık yapılmakta olan eylemleri anlatmak için kullanılır.

 

 

 

Examples (Örnekler)

 

 

  I used to drink milk.  (Ben, eskiden süt içerdim.)

        Bu cümle söylendiğinde, artık süt içmediği anlaşılmalıdır. Bu anlam, yukarıdaki ifade içinde gizlidir.

    I didn't use to ride a bicycle.  (Ben, eskiden bisiklet sürmezdim.) 

        Bu ifadede, artık bisiklet sürmekte olduğu anlamı gizlidir. Ayrıca, bunun belirtilmesine gerek yoktur.

    Did you use to swim?  (Sen Eskiden yüzer miydin?) (Siz, eskiden yüzer miydiniz?)

        Yes, I did.

        No,I didn't.

Examples:

    She used to help her mother.  (O, eskiden annesine yardım ederdi.) (artık yardım etmiyor, demektir.)

    He didn't use to cook.  (O, eskiden yemek yapmazdı.) (artık, yemek yapıyor, demektir.)

    The weather used to be hot.  (Hava, eskiden sıcak olurdu.) (artık sıcak olmuyor, demektir.)

    They used to be happy. (Onlar, eskiden mutluydular.)

    I didn't use to watch TV when I was a child.  (Ben bir çocuk iken, TV izlemezdim.) (Artık izliyorum, demektir.)

 

 

 

 

WOULD + V1

 

     
 

Sentence Structure: (Cümle Yapısı)

 
 

Olumlu Cümle --->         Özne + would + V1

Soru Cümlesi  ---->          would + Özne + V1

Olumsuz Cümle --->       Özne + would not + V1

 
 

Functions (Kullanım Yerleri)

 
 

    Geçmişte yapıldığı halde, artık yapılmayan eylemleri,

    yada, eskiden yapılmadığı halde, artık yapılmakta olan eylemleri anlatmak için kullanılır. 

    Bu cümle yapısını kullanırken, cümlede, geçmiş zamana ait, "yesterday", "when I was a child", "ten years ago." gibi

    zaman ifadelerinin bulunması gerekir.

 
 

Examples (Örnekler)

 

 

        I wouldn't swim when I was 5. (Ben beş yaşındayken, yüzmezdim.)

        I would ride a bicycle ten years ago.  (Ben, on yıl önce, bisiklet sürerdim.)

        She would cook everyday when she was young. (O, genç iken, her gün yemek yapardı.)

        They would run 5 kilometres a day when they were young. (Onlar, çok gençken, günde beş km. koşarlardı.)

        Ancak,     "They would be happy 5 years ago." cümlesi doğru olmaz.

        Çünkü, "would V1", sadece geçmişteki alışkanlıkları anlatmak için kullanılır. "Hal ve Durum" anlatılmaz.  

        Bu nedenle, "used to" hem eylemleri (They used to swim.)

                            hem de hal ve durumu, anlatmak için kullanılır. "They used to be happy 5 years ago."

        Ancak, "would" ile, sadece eylemler anlatılır (They would run.)

                            ancak, hal ve durum anlatılmaz. (They would be happy.)

 

Not:     "would" yardımcı fiili, yukarıdaki kullanım şekline ilave olarak,

            bir çok cümle yapısında farklı anlamlarda kullanılabilir.

            Türkçe anlamı buradakinde farklı olabilir. Bunlar, yeri geldikçe açıklanacaktır.

 

 

 

     

                 Ana Sayfa (Main Page)=>