Davut Saydam, Teacher of English

 

Wish Clauses .... (Dilek/istek cümlecikleri...)

 

   Bu cümle yapıları; "wish-clause" cümleleri (Type-1, Type-2, Type-3 and Type-4 olmak üzere) dört ayrı grupta incelenebilir.

 

Type-1)  Wishes for annoyance, impatience, dissatisfaction (Kızgınlık, sızlanma, sabırsızlık ve şikayet)

I wish + Özne + would +V1

Bir kişinin yaptığı eylemlerden şikayet edildiğini ve düzeltmesi için yapması gereken eylemleri anlatmak için "wish + would V1" kullanılır.

(Not: Şimdiki zamanda kullanılan "always" şikayet anlatır.)

   1.   You are always making noise.        (Sen, her zaman gürültü yapıyorsun.)

         I wish you wouldn't make noise      (Keşke, gürültü yapmasan.)

  

   2. They are always late.                          (Onlar, hep geç kalıyorlar.)

          I wish they wouldn't be late.                ( Keşke, geç kalmasalar.)

  

Type-2) Wishes about the present and future (Şimdi ve Gelecekle İlgili Dileklerimiz.)

I wish + Özne + Past Simple (did V1=V2)

                              + Past Ability (Could V1)

                              + Past Continuous Tense (was/were Ving)

a) Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan, şimdi (yada gelecekte) daha farklı bir durumda olmayı istediğimizi anlatmak için "wish + past simple" kullanırız.)

1. You are not here now.   I wish you were here. .   (Burada yoksun şimdi. Keşke, burada olsan.)

2. They are not in Ankara.  I wish they were in Ankara. (Ankara'da değiller. Keşke, Ankara'da olsalar.)

3. We don't know the answer. I wish we knew.  (Cevabı bilmiyoruz. Keşke, bilsek.)

4. I'm at school now.  I wish I was on a beach.    ( Ben şimdi okuldayım. Keşke, kumsalda olsam.)

5. Future: I wish it was the weekend tomorrow. -- It's only Wednesday tomorrow. (Gelecek: Keşke, yarın hafta sonu olsa)  --(Ancak, yarın sadece Çarşamba)

 

b) Şu anda yapabildiğimiz yada yapamadığımız eylemlerden, şimdi (yada gelecekte) daha farklı bir şey yapabilmeyi  istediğimizi anlatmak için "wish' + S (ÖZNE) + could + V1" simple kullanırız.)

6. She can't swim. I wish she could swim.   (O, yüzemiyor. Keşke, yüzebilse.)

7. She can run fast. I wish she couldn't run so fast.   (O, hızlık koşabiliyor.  Keşke, o kadar hızlı koşamasa.)

 

c) Şu anda yapmakta olduğumuz eylemden, şimdi (yada gelecekte) daha farklı bir şey yapmakta olmayı istediğimizi anlatmak için "wish' + S (ÖZNE) + Past contionuous (was/were Ving)" kullanırız.)

 8.   I'm sitting in the classroom. I wish I was lying on a beach now. (Sınıfta oturuyorum. Keşke, şimdi kumsalda yatıyor olsam.)

 9.   It is raining.  I wish it wasn't raining.     (Yağmur yağıyor. Keşke yağmur yağmıyor olsa.)

 10.  Future: You are leaving tomorrow.  I wish you weren't leaving tomorrow.  (Gelecek: Sen yarın ayrılıyorsun. Keşke, yarın ayrılmıyor olsan.)

 

Örneklerden görüleceği gibi,  "I wish" yapısından sonra kullanılan "Past Simple (V2) yada "Could V1", "Past.Continuous(was/were Ving)  geçmiş zamanı anlatmazlar. Sadece, şu anda (yada gelecekte) olmasını istediğimiz imkansız bir dileğimizi, yani şu anda hayal kurduğumuzu anlatır.

 

Type-3) Wishes About The Past  (Geçmişle İlgili Dilekçelerimiz)

               I wish + Özne + Past Perfect Tense (Had V3)

Geçmişteki pişmanlıkları anlatmak için "wish + Past Perfect Tense (had V3)" kullanılır.

1. You were not here yesterday.   I wish you had been here. .   (Burada dün yoktun. Keşke, burada olsaydın.)

2. They were not in Ankara. I wish they had been in Ankara. (Ankara'da değillerdi. Keşke, Ankara'da olsalardı.)

3. She couldn't swim. I wish she had been able to swim.   (O, yüzemiyordu. Keşke, yüzebilseydi..)

4. We didn't know the answer. I wish we had known.  (Cevabı bilemedik. Keşke, bilseydik.)

 

Type-4) Other important points about "Wish" (wish ile ilgili diğer önemli konular)

1. Mevcut durumu dikkate almadan, sadece gelecekte olmasını istediğimiz şeyleri anlatmak için "wish" kullanılmaz, onun yerine (umarım/dilerim anlamına gelen) "hope" kullanılır.

I hope you will get well soon.  (Umarım, kısa zamanda iyileşirsin.)

I wish you would get well soon. (Keşke, kısa zamanda iyileşsen..... denmez.)

I hope it's sunny tomorrow.   (Umarım (dilerim) yarın hava güneşli olur.)

I wish it was sunny tomorrow. x   (Keşke, hava yarın güneşli olsa.    denmez.)

I hope she comes next week.  (Umarım (dilerim), o, gelecek hafta gelir.)

I wish she came next week. x  (Keşke, gelecek hafta gelse........ denmez.)

I hope the plane doesn't have any accident tomorrow.  (Umarım (dilerim) uçak, yarın bir kaza geçirmez.)

I wish the plane wouldn't  have any accident tomorrow. x  Keşke, uçak, yarın bir kaza yapmasa....... denmez.)

 

2. Resmi şekilde, "wish + to V1" yada "wish + nesne + to V1" kullanabiliriz.

I wish to leave now. (+ to V1)  Şimdi, gitmeyi istiyorum.  (resmi olarak, Gidebilir miyim?   demektir.)

I wish to speak to your teacher please. (+ to V1)             (Lütfen, öğretmeninizle görüşebilir miyim? demektir.)

I do not wish my name to appear on the list. (+ nesne + to V1) (Benim adımın, o listede yer almasını istemiyorum.)

 

3. Bazı sabit ifadelerde "(I) wish you" şeklinde kullanabiliriz.

I wish you a happy birthday.  (Mutlu bir doğumgünü dilerim.)

We wish you good luck in your exam.  (sınavında başarılar (iyi şans) dilerim.)

(I wish you my) best wishes  (En iyi dileklerimle, genellikle mektup sonuna yazılır.)

 

                    Ana Sayfaya Git (Main Page=>)